Τα παράλληλα σύμπαντα μπορούν να είναι κρυμμένα μέσα στις τέσσερις διαστάσεις

Το πολυσύμπαν δεν είναι πια ένα θεωρητικό μοντέλο. αποτελεί μια συνέπεια των μοντέλων μας

~Aurelien Barrau, σωματιδιακός φυσικός στο CERN

Περισσότερα