Τα φυτοφάρμακα κάνουν κακό στη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών

Τέσσερες έρευνες, πρόσφατα δημοσιευμένες
στα επιστημονικά έντυπα, Environmental Health
Perspectives (του U.S. National Institute of
Environmental Health Sciences, National
Institutes of Health, Department of Health and
Human Services) και τα Pediatrics (το επίσημο
έντυπο της American Academy of Pediatrics),
καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα: τα

φυτοφάρμακα προκαλούν ζημιά στη διανοητική
ανάπτυξη των παιδιών σε σχολική ηλικία.

Περισσότερα