Οι τεχνικές χειραγώγησης και ο ρόλος τους

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος Όλο και περισσότερο στις κοινωνίες της υπερπληροφόρησης οι τεχνικές της χειραγώγησης, πρωτίστως, παίζουν μεγάλο πολιτικό ρόλο. Κύριο εργαλείο αποτελεί η σύγχυση μεταξύ…

View More Οι τεχνικές χειραγώγησης και ο ρόλος τους

Οι τεχνικές χειραγώγησης και ο ρόλος τους

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου   Με κύριο όπλο-εργαλείο την τηλεόραση και στην συνέχεια το αναπτυσσόμενο Διαδίκτυο, ο τεχνικές χειραγώγησης καταλαμβάνουν σταδιακά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι…

View More Οι τεχνικές χειραγώγησης και ο ρόλος τους