304,41 €/τ.μ η τιμή παραχώρησης από τον ΟΕΚ

Σε εφαρμογή της Απόφασης της Υπουργού Εργασίας για τον τρόπο υπολογισμού της ενιαίας τιμής παραχώρησης ακινήτων των οικισμών του τέως ΟΕΚ- ΟΕΕ (νυν ΟΑΕΔ), ορίστηκε…

View More 304,41 €/τ.μ η τιμή παραχώρησης από τον ΟΕΚ