Το έλλειμμα παιδείας και η εθνική ανεξαρτησία

του Ηλία Φιλιππίδη

1. Αναζήτηση της ρίζας του κακού

Η Ελλάδα ως χώρα δίνει την εντύπωση ότι έχει εισέλθει σε ένα καταληκτικό στάδιο παρακμής, η οποία προβάλλει ως μη αντιστρέψιμη. Πολιτικό σύστημα, διοίκηση, οικονομία και εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκονται σε κατάσταση διαλύσεως.

Η μόνη δύναμη που μπορεί να αποτρέψει την συνολική διάλυση της χώρας μας και να την οδηγήσει σε μία πορεία αναγεννήσεως, είναι ο λαός μας.

Περισσότερα