Το χάος των απαλλοτριώσεων

Το κράτος μπορεί να κάνει απαλλοτριώσεις αλλά οι υπηρεσίες δεν προχωρούν στη μετεγγραφή της ιδιοκτησίας. Οι κτηματικές υπηρεσίες έχουν φτάσει να δίνουν σε ιδιοκτήτες ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου, χωρίς προηγουμένως να έχουν αποκλείσει δικαιώματα επί των εκτάσεων αυτών που μπορεί να δικαιούνται άλλοι φορείς του Δημοσίου που διαχειρίζονται δημόσια ακίνητα, όπως η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή το υπουργείο Υγείας ή το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερα