Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής των ασφαλισμένων για φάρμακα από σήμερα

Μέχρι τώρα, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ μοιράζονταν το ποσό που προέκυπτε από τη διαφορά αυτή με τον Οργανισμό. Με στόχο, όμως, τη στροφή των πολιτών στα γενόσημα τίθεται από σήμερα σε ισχύ η σχετική Υπουργική Απόφαση, με την οποία οι πολίτες θα καλούνται να πληρώσουν, εκτός από τη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ τιμής αναφοράς και λιανικής.

Περισσότερα