Η ΑΟΖ και το Θηρίο με τα 7 κεφάλια

Κάποιοι θεωρούν ότι το κοίτασμα Λεβιάθαν στις ακτες του Ισραήλ είναι μια κεφαλή ενέργειας το σώμα της οποίας κείται από τη Λεβαντινή (Ανατολική) λεκάνη (Συρία…

View More Η ΑΟΖ και το Θηρίο με τα 7 κεφάλια