Διώχνετε τους ‘Ελληνες Γιατρούς από την ίδια τους την πατρίδα

Τι λένε οι γιατροί για την υπερσυνταγογράφηση:

Διώχνετε τους ‘Ελληνες Γιατρούς από την ίδια τους την πατρίδα
Ο ΙΣΑ θα προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο για να σταματήσει
η διαπόμπευση του Ιατρικού Σώματος χωρίς αποδείξεις

Περισσότερα