Μηδενικό το φορολογικό κίνητρο για ιδιοκατοίκηση

Μηδενικό εμφανίζεται το φορολογικό κίνητρο που προσφέρεται σήμερα στην Ελλάδα για την απόκτηση κατοικίας με σκοπό την ιδιοκατοίκηση. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από σχετική ανάλυση…

View More Μηδενικό το φορολογικό κίνητρο για ιδιοκατοίκηση