Χημικές ουσίες στις πλαστικές συσκευασίες

Στο κάτω μέρος των πλαστικών μπουκαλιών μπορείτε να δείτε ένα τριγωνικό σύμβολο με έναναριθμό μέσα. Το σύμβολο αυτό δεν σχετίζεται με την ανακύκλωση και ούτε…

View More Χημικές ουσίες στις πλαστικές συσκευασίες