Ο κύριος Χρυσόγονος το Ευρώ και η Δραχμή

 

Σπύρου Στάλια, Οικονομολόγου ΒΑ, ΜΑ, Ph.D

πρ. Διευθυνων Συμβουλος ΟΛΠ

Υποψήφιος Ευρωβουλευτής

‘ΔΡΑΧΜΗ,  Ελληνική  Δημοκρατική  Κίνηση’

 

Ο κύριος Χρυσόγονος σε άρθρο του στις 8-5-2014 στο CrashonLine ισχυρίζεται ότι το κυριότερο πρόβλημα της Ελλάδος είναι η υπερχρέωση της που είναι μάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο. Με βάση αυτή την θέση  καταλήγει ότι η προσφυγή στην δραχμή δεν θα έλυνε το πρόβλημα του χρέους,  αφού μάλιστα είναι πέραν των ορίων του Έλληνα νομοθέτη. Προσθέτει ακόμα ότι αν όλοι συμφωνούσαν να εξέλθουμε από την ευρωζώνη, και πάλι θα εξακολουθούσαμε να δεσμευόμαστε, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους όρους του Δημοσιονομικού Συμφώνου του 2012 (για σώρευση πρωτογενών πλεονασμάτων ώστε να μειώνεται σταδιακά το χρέος), που είναι αρκετοί για να μας οδηγήσουν σε οικονομική ασφυξία αν δεν προηγηθεί διαγραφή χρέους. Τέλος χρησιμοποιεί άλλο ένα επιχείρημα πως ούτως ή άλλως, η μονομερής έξοδος από το ενιαίο νόμισμα δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για μια μικρή χώρα που στερείται συναλλαγματικά αποθέματα, ενώ το δημόσιο χρέος της έχει καταστεί διακρατικό και υπάγεται σε ξένο δίκαιο. Αυτή είναι και η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.

Περισσότερα