Δραχμή, ευρώ, επιβίωση, όσπρια, Βελεστινλής και έσχατες λογικές

Το κυριότερο ζήτημα ευρύτερα και βαθύτερα σκεπτόμενοι δεν είναι κάποιο δίλημμα ευρώ ή δραχμή αλλά ορθολογιστική στρατηγική διαχείρισης της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής του νεοελληνικού κράτους με σκοπό την εθνική επιβίωση

 

 

 

του Παναγιώτη Ήφαιστου

 

 

Περισσότερα