Όταν χάσαμε το μέτρο

του Άριστου Μιχαηλίδη από την εφημερίδα Φιλελεύθερος

Σε μια διαφωτιστική ανάλυση του για τα ευρύτερα προβλήματα που δημιούργησε ο κλονισμός των υπεραγορών Ορφανίδη, ο γνωστός επιχειρηματίας Φώτος Φωτιάδης, παρέθετε το Σάββατο στο Φιλελεύθερο, μερικές διαπιστώσεις για τις υπεραγορές της Κύπρου, αλλά  τα ίδια ακριβώς στοιχεία αφορούν πολλές κυπριακές δραστηριότητες, που μάλιστα εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τις τραγικές καταστάσεις που ζούμε σήμερα. Όπως έγραφε ο κ. Φωτιάδης, πολλές φορές αλυσίδες υπεραγορών χάνουν την αίσθηση της αξίας του χρήματος, προβαίνουν σε επεκτάσεις χωρίς την απαραίτητη τεχνο-οικονομική μελέτη, υπερεκτιμούν τις ικανότητες των επιχειρήσεων τους διότι στο τέλος πιστεύουν ότι τα κολοσσιαία ποσά που διαχειρίζονται είναι δικά τους και τα απέκτησαν με την αξία τους.

Περισσότερα