7ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (EPSO)

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης κήρυξε την έναρξη των εργασιών το 7ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστημών των Φυτών (EPSO)
«Καταβάλλουμε προσπάθειες για να καταστεί η χώρα κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, στον ευρύτερο χώρο της Ευρώπης, της Μεσογείου, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς»

Περισσότερα