Μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία τού Blues

Από την Αφρική, το δουλεμπόριο, τις βαμβακοφυτείες τού αμερικάνικου νότου και το βίαιο προσηλυτισμό στο χριατιανισμό, στην παγκόσμια καταξίωση Μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία τού…

View More Μία σύντομη αναδρομή στην Ιστορία τού Blues