Ανασφάλιστοι Υπερήλικες και Nόμος 1296/1982

Με τον Nόμο 1296/1982 (Α΄ 128) προβλέφθηκε η χορήγηση σύνταξης και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε έλληνες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Περισσότερα