Επιβολή τέλους ληξιαρχικών μεταβολών μέσω συμβολαιογράφων

Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ

Στο Συμβολαιογράφο φαίνεται πως θα πρέπει να απευθύνονται πλέον οι συγγενείς των ανθρώπων που γεννιούνται, παντρεύονται ή πεθαίνουν, προκειμένου να ενημερώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία και να διακόπτεται η χορήγηση συντάξεων και παροχών. Αυτό προβλέπει το σχέδιο «Αριάδνη» που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις.
Η άδεια γάμου, η άδεια ταφής, όπως και κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στους συμβολαιογράφους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού συστήματος τα ασφαλιστικά ταμεία. Η συμβολαιογραφική πράξη προσωπικής κατάστασης φέρεται πως θα στοιχίζει 50 ευρώ.

Όμως πριν από περίπου ένα χρόνο (20.12.2011) οι ηγεσίες των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ανακοίνωναν τα κύρια σημεία για το έργο του «Εθνικού Ληξιαρχείου»: Πάνω από 8 εκατ. ευρώ θα ήταν το άμεσο ετήσιο συνολικό όφελος των Δήμων από τη λειτουργία του έργου και πολλαπλάσιο το έμμεσο όφελος από την σημαντική μείωση του όγκου εργασιών των τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου των Δήμων και των ΚΕΠ. Ενώ και με τις σημερινές δομές, τουλάχιστον των μεγάλων Δήμων, θα μπορούσε να γίνει η διασύνδεση με τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Παράλληλα, η εφαρμογή του «Εθνικού Ληξιαρχείου» θα σήμαινε εξοικονόμηση σημαντικού ποσού για τα Ασφαλιστικά Ταμεία από την πλήρη, επικαιροποιημένη και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή των ληξιαρχικών στοιχείων των θανάτων.

Ένα χρόνο μετά τίποτα δεν έχει γίνει και η σημερινή κυβέρνηση της τρικομματικής υποταγής στα κελεύσματα δημοσιονομικού στραγγαλισμού της χώρας, επιχειρεί την «ιδιωτικοποίηση» των ληξιαρχικών μεταβολών μέσα από το πρόγραμμα «Αριάδνη», με την αγαστή σύμπραξη των Συμβολαιογράφων της χώρας.