Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Σήμερα, 25 Απριλίου, δημοσιεύτηκε στις Βρυξέλλες η τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας.

 

 Στην έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιδείξει η Ελλάδα σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ιουλίου του 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “ με βάση τις εντυπωσιακές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης των τελευταίων ετών, η Ελλάδα ξεπέρασε τον δημοσιονομικό στόχο της το 2013, δεδομένου ότι σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα στο πλαίσιο του προγράμματος […].Τόσο οι εκτιμώμενοι δείκτες όσο και τα εξακριβωμένα στοιχεία καταδεικνύουν μια σταδιακή αποκλιμάκωση της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και επιβεβαιώνουν την προσδοκία του προγράμματος σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη το 2014″.

 

 

 

 

Επίσης σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν την εκταμίευση των δόσεων για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών ύψους 8,3 δισ. ευρώ. “Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί τον Απρίλιο του 2014 και θα ανέρχεται στο ποσό των 6,3 δισ. ευρώ. Η εκταμίευση των υπόλοιπων δύο δόσεων, έκαστη εκ των οποίων θα είναι ύψους 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014, μετά την υλοποίηση των νέων “βασικών στόχων” (milestones)”.

 

 

 

 

 

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης (στα αγγλικά) από την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140425_tetarti_ekthesi_axiologisis_el.htm