ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ: H μητέρα όλων των Κινεζικών επενδύσεων

Λάζαρος Ελευθεριάδης

 

Η Cosco Europe GmbH ιδρύθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1989 με έδρα στό Αμβούργο της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ένα από τα εννέα υπερπόντια περιφερειακά γραφεία στο πλαίσιο της Cosco Group.

Η Cosco Europe GmbH διαχειρίζεται περισσότερα από 40 γραφεία και τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Cosco (Cosco Group) στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τη Σκανδιναβία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Δυτική και τη Βόρεια Αφρική και τα παράκτια λιμάνια της Μεσογείου / Μαύρης Θάλασσας.

Η Cosco Europe GmbH και οι θυγατρικές της εταιρείες παρέχουν τις υπηρεσίες, της αποστολής εμπορευμάτων, τροφοδοσίες πλοίων, τεχνικές υπηρεσίες και επισκευές πλοίων, χερσαίες μεταφορές και logistics, σε όλες τις γραμμές θαλασσίων μεταφορών από και προς την Ευρώπη.

Ανάλογες υπηρεσίες παρέχονται σε πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και τα συμβατικά πλοία τα οποία εκμεταλλεύονται Ναυλωμένα από την Cosbulk και Cosco Guangzhou αντίστοιχα.

Εκτός από τα παραπάνω, τα γραφεία της Cosco στην Ευρώπη, επίσης, τα οποία ασχολούνται με την προώθηση της αερομεταφοράς, το διεθνές εμπόριο, την μεσιτεία της ναυπηγικής βιομηχανίας, κλπ.

Οι θυγατρικές εταιρείες της COSCO Europe GmbH είναι:

COSCO (UK) Ltd, η COSCO France SA, Γερμανία COSCO Shipping Agencies GMBH, Hanyuan Τεχνική Υπηρεσία Κέντρο GMBH, Cross-Ocean BV, COSFUR Shipping & ΣΙΑ Οργανισμού NV, COS-COS Srl,. Ομάδα Penta Shipping, COSCO Οδησσό Shipping & Trading Ltd, Ρουμανία COSCO Shipping & Trading Co, Πολωνία COSCO & ΣΙΑ ΕΠΕ, COSCO Ελλάδα ΣΙΑ Α.Ε., COSCO Ισραήλ & ΣΙΑ ΕΠΕ, Τουρκία COSCO & ΣΙΑ ΕΠΕ, Δημ. COSCO Γραφείο στη Ρωσία. Εκτός από αυτές τις 20 θυγατρικές εταιρείες, υπάρχουν 36 πράκτορες του πλοίου και του φορτίου δικτύων σφυγμομέτρηση στην COSCO Europe GmbH.

Τα παραπάνω τα αναφέρω δια να καταδείξω την σημαντική και κεντρική, από άποψη στρατηγικής σημασίας, επιλογή του Ομίλου Cosco, δηλ. του κινεζικού κράτους, της ίδρυσης πύλης εισόδου των Ασιατικών προϊόντων στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, με τον υπό ανέγερση Παγκόσμιο Εμπορευματικό Σταθμό στο Θριάσιο Πεδίο σε συνάρτηση με το λιμάνι του Πειραιά.

Ο νέος Παγκόσμιος Εμπορευματικός Σταθμός στο Θριάσιο Πεδίο αποτελεί από μόνος του έργο παγκόσμιας κλίμακος, όχι μόνον εξ αιτίας του προϋπολογισμού του ως έργου και των παράπλευρων υποστηρικτικών έργων (οδική και σιδηροδρομική σύνδεση του νέου σταθμού μετά των λιμένων Πειραιά-Πατρών-Θεσνίκης-Μόναχο), αλλά και σοβαρή γεωπολιτική απόφαση του Κινεζικού κράτους, και προφανώς μόνον “τυχαία” ώς απόφαση, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η Cosco Europe GmbH, δηλ. η Κίνα, παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στην διαχείριση του διεθνούς εμπορίου το οποίο αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.

Το θαλάσσιο εμπόριο όμως αυξάνεται με μεγαλύτερους ρυθμούς, καθώς αποτελεί την πιο οικονομική λύση για την μεταφορά μεγάλου όγκου προϊόντων τα οποία συνήθως είναι μέσης και χαμηλής αξίας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης μια τάση για τυποποίηση της συσκευασίας των προϊόντων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η συνολική διαχείρισή τους πέρα από την μεταφορά.

Η τυποποίηση της συσκευασίας γίνεται με χρήση εμπορευματοκιβωτίων τυποποιημένων διαστάσεων (containerization), συνήθως μήκους είκοσι ή σαράντα ποδών και για την μεταφορά τους έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχοι τύποι πλοίων αλλά και χερσαίες υποδομές.

Οι εκτιμήσεις όλων των φορέων είναι αισιόδοξες και προβλέπουν συνέχιση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης και για τα επόμενα τουλάχιστον τριάντα χρόνια. Για να είναι εφικτό όμως αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν ανάλογα και οι αντίστοιχες επίγειες υποδομές. Αυτό σημαίνει βελτίωση των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης στους λιμένες, αύξηση της χωρητικότητας και της δυναμικότητάς τους, αλλά και σοβαρή βελτίωση των μεταφορικών υποδομών, προκειμένου τα προϊόντα να προωθούνται γρήγορα και αποτελεσματικά προς τους τελικούς τους προορισμούς.

Μία πρόταση για την επέκταση και αναβάθμιση των θαλάσσιων λιμένων είναι η δημιουργία ενδοχώριων λιμένων. Πρόκειται για σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων που βρίσκονται στην ενδοχώρα και συνδέονται σιδηροδρομικώς με τον θαλάσσιο λιμένα.

Στις εγκαταστάσεις τους (στους Εμπορευματικούς σταθμούς) εξυπηρετούνται οι εταιρείες μεταφορών και logistics με τον ίδιο τρόπο με τον οποίον, αυτό θα γίνονταν στον θαλάσσιο λιμένα, διευκολύνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τις συνδυασμένες μεταφορές και ταυτόχρονα επεκτείνουν την γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί ο λιμένας.

Στην Ελλάδα δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη μεγάλοι σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων εκτός των λιμένων. Το συγκρότημα του ΟΣΕ στο Θριάσιο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για την κατασκευή ενός τέτοιου σταθμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει αλλά και την άμεση σιδηροδρομική σύνδεση με τον εμπορικό λιμένα στο Ν. Ικόνιο, το Θριάσιο μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ενδοχώριος λιμένας.

Αναλύοντας τα μεγέθη της σιδηροδρομικής εμπορικής κίνησης και της κίνησης του λιμένα στο Ν. Ικόνιο, φαίνεται ότι το έργο προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στον ΟΣΕ που θα αυξήσει την διείσδυση του σιδηρόδρομου στις εμπορευματικές μεταφορές, όσο και στους διαχειριστές του λιμένα στο Ν. Ικόνιο, την κινεζική COSCO και τον ΟΛΠ, ο οποίος εμφανίζει μεγαλύτερη ανάγκη χώρων προκειμένου να αναπτυχθεί.

Η σημασία και τα οφέλη από την δημιουργία ενδοχώριων λιμένων έχει γίνει κατανοητή από πολλούς οργανισμούς και φορείς και για αυτό προωθείται η κατασκευή τέτοιων έργων σε πολλές περιοχές ανά τον κόσμο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Βαρκελώνη (Ισπανία) και το Σίδνεϋ (Αυστραλία), τα οποία παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες από άποψη μεγεθών με τον Πειραιά.

Το ιστορικό της κατασκευής του νέου Παγκόσμιου Εμπορευματικού Σταθμού δεν είναι και ότι καλύτερο έχει να επιδείξει το Ελληνικό κράτος, όπως άλλωστε σε όλα τα κρίσιμα Εθνικά θέματα.

Μετά από άπειρες αναβολές και παρατάσεις της δημοπράτησής του ως έργο, και ειδικότερα της πρώτης φάσης του, η σύνδεση και επισήμως πλέον της δημιουργίας του εμπορευματικού κέντρου με τις εξελίξεις στον ΟΣΕ, προδιέγραφε νέες καθυστερήσεις, αφού σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης περιελαμβάνετο και η πώληση του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το ενδιαφέρον της Cosco Group ήταν και είναι δεδομένο, αλλά με προϋποθέσεις και διεκδικήσεις οι οποίες δεν φαινόταν να γίνονται, προς το παρόν, αποδεκτές από το ελληνικό κράτος.

Η κινεζική εταιρεία διεκδικεί τη δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου, και να επιτρέπεται ταυτόχρονα η μεταποιητική δραστηριότητα εντός του Εμπορευματικού Σταθμού, συγχρόνως να μη συμμετέχει με ποσοστό άνω του 5% η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Στο “παιχνίδι” όμως μπαίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, και η γερμανική MWM GmbH, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για το κομμάτι των εμπορευματικών μεταφορών και γενικά στον τομέα των Logistics .

Και εδώ αναλαμβάνει να μας “εκπροσωπήσει” η κ. Αγγελα Μέρκελ ώς ιδιοκτήτης του προτεκτοράτου το οποίο ονομάζεται Ελλάς, την “διαπραγμάτευση” με το κινεζικό κράτος, με δύο ταξίδια στην Κίνα και ανάλογες συναντήσεις με τον κ. Ουέν Τζαμπάο, προωθώντας βέβαια κατά προτεραιότητα πωλήσεις Γερμανικών προϊόντων (50 Airbus).

Πληροφορίες από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αναφέρουν ότι υπάρχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον για το έργο μέσω κοινοπραξιών, κάτι το οποίο όμως δεν επαληθεύεται με τις συνεχείς παρατάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης, και ο ανάδοχός του θα έχει την εκμετάλλευσή του για 50 χρόνια.

Έπεται συνέχεια !!!
Πηγές : http://www.cosco.com/en/global_offices/staff.jsp?catId=287

http://www.mwm.net/en/

http://www.aegeantimes.gr/article.asp?id=54782&type=1&kata=0