Τι λέει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχετικά με τις αποφάσεις του Eurogroup

 

Με αφορμή σημερινές αναφορές στα ΜΜΕ για τη διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφησή της από την Τράπεζα Κύπρου και προς αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εντυπώσεων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διευκρινίζει τα ακόλουθα σε σχέση με τις αποφάσεις του Eurogroup στις 25 Μαρτίου και την εφαρμογή τους:

 

 

• Η διαδικασία εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας συνεπάγεται τον διαχωρισμό της σε μια «καλή» και μια «κακή» τράπεζα, με απόλυτη διασφάλιση των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ ανά καταθέτη. Η διευθέτηση αυτή καλύπτει και τους κοινούς λογαριασμούς (jointaccounts).

 

• Η «καλή» Λαϊκή θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των δύο τραπεζών.

 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει δεσμευθεί να παράσχει άμεσα ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τους Κανόνες του Ευρωσυστήματος, ώστε η ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου να μην επηρεαστεί από τη μεταφορά του ποσού της Έκτακτης Παροχής Ρευστότητας (ELA) της Λαϊκής Τράπεζας.

 

• Η Τράπεζα Κύπρου θα ανακεφαλαιοποιηθεί εις τρόπο ώστε οι δικαιούχοι λογαριασμών μέχρι του ποσού των 100,000 ευρώ να προστατεύονται πλήρως, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

• Ο διορισμός προσωρινού Ειδικού Διαχειριστή στις δύο τράπεζες σκοπό έχει τη διευκόλυνση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Κύπρου, η αποστολή του Ειδικού Διαχειριστή συνίσταται πρωτίστως στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης της. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εξυγίανσης δεν είναι συνώνυμη της διαδικασίας εκκαθάρισης.

 

• Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά μόνο τις δύο τράπεζες. Το υπόλοιπο κυπριακό τραπεζικό σύστημα δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία εξυγίανσης ούτε και από τις αποφάσεις του Eurogroup.