Τι προβλέπουν οι ρυθμίσεις για τη «δεύτερη ευκαιρία» στις επιχειρήσεις που πτώχευσαν

Στο τελικό στάδιο έχει περάσει η πλήρης νομοθέτηση της αρχής της δεύτερης ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις που έχουν πτωχεύσει χωρίς δόλο, καθώς έως την 1η Απριλίου πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί οι αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα.

 

Στις βασικές αλλαγές που θα φέρει η νέα νομοθεσία είναι 

  • Η δυνατότητα απαλλαγής των εμπόρων από τα χρέη και αποκατάστασής τους τρία χρόνια μετά την κήρυξη της πτώχευσης από δέκα που είναι σήμερα.
  • Η εισαγωγή στην ελληνική πραγματικότητα των διαχειριστών αφερεγγυότητας, που θα διαχειρίζονται κα θα ρευστοποιούν την περιουσία όσων πτωχεύουν

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία συμμετέχει στη διαβούλευση για τις νέες ρυθμίσεις επισημαίνει ότι η απαλλαγή όσων ασκούν εμπορική δραστηριότητα από τα χρέη τους εντός τριετίας προβλέφθηκε μερικώς με το νόμο 4336/2015 αλλά σύμφωνα με τον αναμορφωμένο πτωχευτικό κώδικα  ισχύει μόνο για όσους καταθέτουν αίτηση πτώχευσης από την 1η Ιαουαρίου του 2016.Η ΕΣΕΕ επιδιώκει η ευεργετική αυτή απαλλαγή να επεκταθεί και σε όσους έχουν κηρύξει πτώχευση κατά το παρελθόν σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα και να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε οιυτς απέτυχαν και δεν τα κατάφεραν να αντεπεξέλθουν μέσα στην πρωτοφανή κρίση και ύφεση της τελευταίας επταετίας.

Δεύτερη καινοτομία είναι η αντικατάσταση των συνδίκων πτώχευσης με τους συμβούλους αφερεγγυόττηας. Πρόκειται για μια νέα επαγγελματική κατηγορία στο πρότυπο ξένων πρακτικών, πιστοποιημένα πρόσωπα με γνώσεις στην οικονομική των επιχειρήσεων, το πτωχευτικό πλαίσιο, το φορολογικό και εμπορικό δίκαιο, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη διαχείριση και την άμεση ρευστοποίηση της περιουσίας πτωχεύσαντος, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Οι αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο αναμένεται να συνδυαστούν με τις αλλαγές στο νόμο Δένδια για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οφειλές των οποίων φθάνουν σήμερα τα 20 δις ευρώ

 Η «δεύτερη ευκαιρία» είναι θεσμοθετημένη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε αυτό οφείλεται το γεγονός ότι πολλές χώρες, όπως το Λουξεμβούργο εμφανίζουν περισσότερες πτωχεύσεις από ότι η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης.
Βέλγιο
Στο Βέλγιο έχουν ειδική πρόβλεψη «μικροχρηματοδότησης» για επιχειρηματίες που πτώχευσαν και παίρνουν την «Δεύτερη Ευκαιρία»
Γαλλία
Στην Γαλλία η Ένωση «Initiative France» (η μεγαλύτερη Ένωση εθελοντικής χρηματοδότησης για επιχειρηματίες) χρηματοδοτεί και νέες επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες. Έχει κάνει συνεργασία με Τράπεζες οι οποίες, όταν το δίκτυο «Initiative France» χρηματοδοτεί μια επιχείρηση, αυτές χρηματοδοτούν 2-5 φορές το ποσό που εισφέρει το Δίκτυο. Δημόσιοι Οργανισμοί υποστηρίζουν επιχειρήσεις στα βήματα τους για διαπραγμάτευση του χρέους τους. Ανάλογα προσφέρουν υπηρεσίες για την «Δεύτερη Ευκαιρία»  Ενώσεις για επιχειρηματίες που χρηματοδοτούνται από το Κράτος.
Ιταλία
Στην Ιταλία ο πτωχευμένος επιχειρηματίας, με αίτηση του στο Δικαστήριο (ένα έτος μετά το κλείσιμο της Πτώχευσης) ζητάει και λαμβάνει -υπό προϋποθέσεις- την πλήρη διαγραφή των χρεών του. Για να αιτηθεί  πλήρη απαλλαγή ο πτωχευμένος δεν υφίσταται ως υποχρέωση να έχει εξοφλήσει έστω και μέρος των οφειλομένων ποσών.
Λουξεμβούργο
Η «Δεύτερη Ευκαιρία» δίδεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, αφού αυτό συμβουλευτεί τις σχετιζόμενες Αρχές. Εξετάζει ως βασικό κριτήριο την εντιμότητα αυτού που πτώχευσε. Σε περίπτωση που δοθεί έχουν δυνατότητα να ζητήσουν από τον επιχειρηματία να ακολουθήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο από το Επιμελητήριο, με αντικείμενο την Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Μάλτα
Στη Μάλτα ο υπεύθυνος μιας επιχείρησης που πτώχευσε μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μια νέα επιχείρηση, αφού οι συνέπειες για μια πτωχευμένη επιχείρηση είναι στην επιχείρηση και όχι στον επιχειρηματία. Αυτό δεν συμβαίνει αν κριθεί ένοχος για δόλια πτώχευση. Όμως μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μια νέα επιχείρηση, ειδικά αφού οι διαδικασίες της πτώχευσης μπορούν να διαρκέσουν πολύ αν υπάρχουν πολλοί πιστωτές και περιουσιακά στοιχεία. Οι έντιμοι πτωχεύσαντες απαλλάσσονται αμέσως από κάθε χρέος που βαρύνει την επιχείρηση και μπορούν να συμμετάσχουν άμεσα σε κρατικούς διαγωνισμούς χωρίς καμία διάκριση. Επίσης δεν υπάρχει καμία διάκριση στις επιδοτήσεις του κράτους προς νέες επιχειρήσεις, όταν αυτές ιδρύονται από ανθρώπους που πτώχευσαν έντιμα στο παρελθόν.
Ρουμανία
Στην Ρουμανία όποιος πτωχεύει μπορεί αμέσως να ξεκινήσει νέα επιχείρηση χωρίς κανένα πρόβλημα.
Σλοβενία
Στην Σλοβενία, στις περιπτώσεις των μικρών επιχειρήσεων, αυτός που πτωχεύει μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μια νέα επιχείρηση με την άδεια του Δικαστηρίου. Ο πτωχεύσας μπορεί να ζητήσει να εξαιρεθούν από την πτωχευτική περιουσία ο εξοπλισμός που του χρειάζεται για να ξεκινήσει την νέα επιχείρηση (εξαιρείται η ακίνητη περιουσία).
Ηνωμένο Βασίλειο
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Πτωχευτικό Δίκαιο σχετικά με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν τα περιουσιακά στοιχεία είναι λιγότερα των 300 λιρών και οι οφειλές λιγότερες των 15.000 λιρών τότε ο πτωχεύσας προσφεύγει στο Δικαστήριο ζητώντας απαλλαγή από τα χρέη του. Αν γίνει δεκτή, τα χρέη διαγράφονται μετά από 12 μήνες.Οι διευθυντές των επιχειρήσεων υποτίθεται ότι δρουν έντιμα εκτός αν βρεθούν ένοχοι για δόλια συμπεριφορά. Οι διευθυντές που θα κριθούν ένοχοι μπορεί να αποκλειστούν για περίοδο από 2-15 έτη την δράση τους ως διευθυντές. Αν καταδικαστούν μπορεί να υποχρεωθούν προσωπικά να καλύψουν τα χρέη της εταιρείας που πτώχευσε. Οι αποκλεισμένοι καταχωρούνται σε δημόσια βάση δεδομένων που τηρεί το Companies House. Τα ίδια ισχύουν αν ο επιχειρηματίας έχει ατομική επιχείρηση ή είναι σε συνεταιρισμό. Όσοι έχουν ατομική επιχείρηση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν κριθούν ανέντιμοι πτωχεύσαντες από το Δικαστήριο, απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους 12 μήνες μετά την αίτηση πτώχευσης. Με απόφαση του Δικαστηρίου, το φυσικό πρόσωπο, μπορεί να διαταχθεί να πληρώνει από το περίσσευμα του εισοδήματος του, ένα ποσοστό, για τα επόμενα 3 χρόνια, προς τους πιστωτές της πτώχευσης.

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/379490-%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%C2%AB%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD