Τι θα περιλαμβάνει το νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για το 2015

Η απόφαση για τον «τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2015 και επομένων» δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

 

Στο νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ για το 2015 και τα επόμενα έτη, εκτός από τα στοιχεία του φορολογουμένου, θα αναγράφονται και το σύνολο των δικαιωμάτων επί ακινήτων, το σύνολο του κύριου φόρου, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, το σύνολο του συμπληρωματικού φόρου και φυσικά το ποσό καταβολής.

Ακολουθούν, όπως και πέρυσι, αναλυτικά στοιχεία κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων.

Τα παραπάνω ορίζονται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κ.Σαββαϊδου για τον τύπο και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ για το 2015 και των επόμενων ετών.

Επίσης σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί το ύψος του φόρου, έχει περιθώριο 30 ημερών να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Διαφορών της ΓΓΔΕ, με αίτημα την επανεξέταση της καταλογιστικής πράξης.

Άσκηση προσφυγής κατά της πράξης υπολογισμού του φόρου απευθείας στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι απαράδεκτη, επισημαίνεται ακόμη.

Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στις προθεσμίες που εμφανίζονται στην καρτέλα «προσωποιημένη πληροφόρηση» του λογαριασμού του υπόχρεου στην διαδικτυακή πύλη www.gsis.gr.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ, δεν προβλέπεται έκπτωση.

Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2015 στο Taxis αναμένεται να γίνει μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και ο φόρος να πληρωθεί από τους υπόχρεους σε πέντε μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη έως το τέλος Οκτωβρίου.