Τήρηση νομιμότητας για προστασία του Περιβάλλοντος

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, επισημαίνει ότι η ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος είναι εφικτή μόνο με απόλυτη τήρηση της νομιμότητας και πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Επιπλέον, το κοινό περί δικαίου αίσθημα επιτάσσει τη διαφάνεια ως προς τη διαχείριση των κρατικών εσόδων που συλλέγονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και μιας συνολικής ολοκληρωμένης πολιτικής γης με ρεαλιστικές και αποτελεσματικές δράσεις σχεδιασμού.

 

Η Ελληνική Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται φέτος στον απόηχο της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας για την αντισυνταγματικότητα της νομοθετικής τακτοποίησης των αυθαιρέτων νέας γενιάς.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι τις τελευταίες δεκαετίες το φυσικό τοπίο βρίσκεται σε διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού εξαιτίας πολύπλευρων ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής στη χώρα μας όπου το τοπίο συχνά αντιμετωπίζεται ως πεδίο οικονομικής συναλλαγής, καθώς στη συγκυρία προτάσσεται κυρίως η οικονομική αποτίμηση των φυσικών πόρων. Παρεπόμενο αυτής της προσέγγισης είναι η σταδιακή ιδιωτικοποίησή τους και η συρρίκνωση του δημόσιου χώρου που προσδίδουν νέα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό της πόλης και της υπαίθρου.

Στην ίδια λογική κινείται και η διαφύλαξη των κοινόχρηστων χώρων, βασικό στοιχείο του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού. Ενόψει του γεγονότος ότι αρκετές χωρικές ρυθμίσεις έχουν και χρήματο-οικονομικές επιπτώσεις, οι κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν συχνά πεδίο αντιπαράθεσης ιδιωτικών όσο και δημόσιων συμφερόντων, με αποτέλεσμα η έκτασή τους να απειλείται με δραστική συρρίκνωση.

Ρυθμίσεις που αναβαθμίζουν το δομημένο και φυσικό περιβάλλον, αναδεικνύουν το τοπίο και προσδίδουν έτσι υπεραξία στην ιδιοκτησία, συχνότατα δεν υλοποιούνται εξαιτίας της έλλειψης κονδυλίων για την αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών ακινήτων. Αποτέλεσμα αυτού είναι τόσο φαινόμενα κακοδιοίκησης όσο και η δημιουργία σημαντικών αντιστάσεων των πολιτών σε κάθε μέτρο προστασίας-αναβάθμισης του περιβάλλοντος.