Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε 10% του ΑΕΠ

Αφού διαλύθηκε όλος ο κοινωνικός ιστός, αφού οι  μισοί Έλληνες είναι άνεργοι, αφού η χώρα καταστράφηκε,  το αποτέλεσμα είναι να βρισκόμαστε από πλευράς αριθμών στην ίδια θέση. Πληρώνουμε και  εξακολουθούμε να χρωστάμε τα ίδια. Στο 10% λοιπόν το έλλειμμα. Τι λέει το Υπουργείο.

 


«Η
Eurostat δημοσιοποίησε σήμερα τα προσωρινά απολογιστικά δημοσιονομικά στοιχεία των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, στο πλαίσιο της 1ης Κοινοποίησης της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος.

Για την Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχεται σε 10% του ΑΕΠ.

Σημειώνεται ότι:

Α. Το έλλειμμα διαμορφώνεται σε αυτό το ύψος αφού προσμετράται η επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η επίπτωση αυτή χαρακτηρίζεται από την Eurostat πως έχει εφάπαξ επίδραση (oneoff impact).

Β. Το έλλειμμα σε όρους καθαρής δημοσιονομικής επίδοσης, δηλαδή χωρίς την επίπτωση αυτή, ανέρχεται σε 6% του ΑΕΠ.
· Ο στόχος του Προϋπολογισμού για το 2012 ήταν για έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ.
· Το έλλειμμα, συνεπώς μειώθηκε κατά 3,8% του ΑΕΠ σε σχέση με το 2011 (από 9,8% του ΑΕΠ σε 6% του ΑΕΠ).
· Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι το πρωτογενές έλλειμμα κατά το 2012 μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ έναντι 2,7% του ΑΕΠ που ήταν το 2011 (δηλαδή μείωση κατά 1,7% του ΑΕΠ).

Συνεπώς η Ελλάδα, με επώδυνες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις διαδικασίες, προσεγγίζει τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος.
Βέβαια, οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αν και αναγκαίες, δεν είναι από μόνες τους ικανές για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Πρέπει να ενισχύεται όλο και περισσότερο ο συνδυασμός τους με πολιτικές ανάταξης και ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης».