Τοῦρκος τὸ νέο «ἀφεντικὸ» τοῦ ΔΝΤ

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἀπὸ ἕνα Τοῦρκο, (ἐκεῖ μας ὁδήγησαν οἱ κατοχικές μας κυβερνήσεις),  θὰ ἐξαρτόμαστε πλέον ἀπὸ τὸ ἂν τὸ ΔΝΤ θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς δίνει τὶς «δόσεις» μας, (σὰν κλασικοὶ ναρκομανεῖς ὅπως μᾶς κατάντησαν), γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουμέ τα πρὸς τὸ ζῆν, ὅπως μᾶς τονίζουν συνεχῶς  οἱ ὑπεύθυνοι κυβερνῆτες αὐτῆς τῆς ἄμοιρης χώρας.
Σύμφωνα μὲ ἀποκαλυπτικὸ δημοσίευμα τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, Taraf, ὁ Τοῦρκος Ibrahim Halil Canakci, μέχρι τώρα βασικὸς σύμβουλος τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῆς Τουρκίας, θὰ εἶναι ὁ καινούργιος ἐκτελεστικὸς διευθυντὴς τοῦ ΔΝΤ, μὲ ἀποφασιστικὴ ἂν ὄχι καθοριστικὴ γνώμη στὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις τοῦ μεγάλου αὐτοῦ οἰκονομικοῦ ὀργανισμοῦ καὶ συνεπῶς καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες δανειοδοτήσεις ποὺ κατὰ πάσα πιθανότητα θὰ ἐπιδιώξει ἡ χώρα μας ἀπὸ τὸ ΔΝΤ. Ἡ τοποθέτησή του στὴν καίρια αὐτὴ θέση θὰ ἀρχίσει νὰ ἰσχύει ἀπὸ τὴν 1 Νοεμβρίου ὅταν ἡ Αὐστρία, ἡ μέχρι τώρα χώρα ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη  τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ΔΝΤ, θὰ παραδώσει τὰ ἡνία τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς στὴν Τουρκία. Ὁ Τοῦρκος οἰκονομικὸς παράγοντας ἀναμένεται ἐντός….

τῶν ἡμερῶν καὶ ἀπὸ τώρα νὰ ἐγκατασταθεῖ στὴν Οὐάσιγκτον ἀπὸ ὅπου θὰ ἀσκεῖ ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τὰ καινούργια διευθυντικά του καθήκοντα. Ἡ τοποθέτηση του αὐτή σε κεντρικὴ θέση τοῦ ΔΝΤ, ὅπως ἦταν ἑπόμενο χαροποίησε ἔντονα τὴν τουρκικὴ πλευρά. Ἡ τουρκικὴ ἐφημερίδα κάνει λόγο γιὰ μεγάλη ἐνδυνάμωση τῆς Τουρκίας στὶς ἀποφάσεις τοῦ ΔΝΤ καὶ γιὰ μεγαλύτερη πρόσβαση ποὺ θὰ ἔχει ἡ γειτονικὴ χώρα στὶς παγκόσμιες οἰκονομικὲς ἐξελίξεις καὶ κυρίως στὸ τεράστιο ζήτημα τῆς δανειοδότησης χωρῶν ποὺ ἔχουν σοβαρὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ὅπως καλὴ ὥρα ἡ χώρα μας. Σημειωτέον εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ Τοῦρκος ἀναλαμβάνει τέτοια θέση καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ χαμόγελα στὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Αἰγαίου περίσσεψαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν τουρκικὴ ἐπιτυχία. Παλαιοτέρα ὁ γνωστὸς καὶ σὲ μᾶς πρώην ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν τῆς Τουρκίας, Kemal Dervis,  εἶχε διατελέσει βασικὸς σύμβουλος τοῦ ΔΝΤ καὶ ἦταν αὐτὸς ποὺ μὲ τὴν οὐσιαστική του συμβολὴ ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν εὐνοϊκὴ βοήθεια τοῦ ΔΝΤ, ξεπέρασε ἡ Τουρκία τὴν μεγάλη οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 2001 ποὺ εἶχε φέρει τὴν χώρα στὰ πρόθυρα τῆς ὁλοκληρωτικῆς οἰκονομικῆς κατάρρευσης.
Σίγουρα ἡ σημαντικὴ αὐτὴ οἰκονομικὴ ἐξέλιξη, ποὺ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα θὰ φέρει τὴν χώρα μας νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν κρίση ἑνὸς σημαντικοῦ οἰκονομικοῦ παράγοντα τῆς Τουρκίας, θὰ πρέπει νὰ προβληματίσει τοὺς μνημονιακοὺς κυβερνῆτες μᾶς καθὼς τὰ δεδομένα μᾶλλον θὰ ἀλλάξουν, ἴσως καθοριστικά, ὅσων ἀφοα τὸ μεγάλο ζήτημα τῆς δανειοδότησης. Παρ’ ὅλο ποὺ ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ σημερινοὶ κυβερνῆτες ποὺ ἔριξαν τὴν χώρα στὰ «βράχια», ἡ Ἑλλάδα δὲν ἔχει πιὰ ἀνάγκη περαιτέρω δανειοδότησης, οἱ διεθνεῖς οἰκονομικὲς ἐκτιμήσεις τονίζουν πὼς ὄχι μόνο θὰ χρειαστοῦμε καὶ καινούργια δάνεια, ἀλλὰ ἡ συνέχιση αὐτῆς τῆς δανειοδότησης θὰ ἀπαιτήσει καὶ νέα σκληρὰ οἰκονομικὰ μέτρα σὲ βάρος ἑνὸς ἤδη ἐξουθενωνόμενου οἰκονομικὰ λαοῦ.
Aferin λοιπὸν γιὰ τὸν Τοῦρκο καὶ ὅσο γιὰ μᾶς, hayirdir insallah καί… εἰς ἀνώτερα.  Κατὰ τὰ ἄλλα ὅταν θὰ μᾶς πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὰ ἴδια μᾶς τὰ σπίτια, θὰ ἀναζητᾶμε τὴν αἰτία, ἀλλά… θὰ εἶναι πολὺ ἀργά!
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/07/blog-post_1554.html