Το ΥΠΕΚΑ εφάρμοσε δικαστική απόφαση και διέγραψε πρόστιμο 500.000 ευρώ

Πολίτης κατήγγειλε στον Συνήγορο ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν εφάρμοζαν δικαστική απόφαση για τη διαγραφή διοικητικού προστίμου ύψους 500.000 ευρώ. Το πρόστιμο  είχε επιβληθεί (ολόκληρο στην πολίτη και τους λοιπούς συνιδιοκτήτες ακινήτου) το 2003 από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του (πρώην) ΥΠΕΧΩΔΕ και στη συνέχεια είχε βεβαιωθεί στη ΔΟΥ Ψυχικού. Η καθυστέρηση εφαρμογής της απόφασης είχε ως αποτέλεσμα την άρνηση χορήγησης από τη ΔΟΥ Ψυχικού φορολογικής ενημερότητας στην πολίτη για την μεταβίβαση ακινήτου της.

 

Το 2012, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε τη σχετική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως προς την προσφεύγουσα. Αν και η δικαστική απόφαση κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2012, οι υπηρεσίες του καθυστερούσαν την εκτέλεσή της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου την εκ του Συντάγματος υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται χωρίς καθυστέρηση στις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής. Παρ’ όλα αυτά, χρειάσθηκαν ακόμη δυο έγγραφες παρεμβάσεις της Αρχής προς το Υπουργείο προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση από τις υπηρεσίες του. 

Τελικά, το Υπουργείο απέστειλε τον Ιούνιο του 2013 προς τη ΔΟΥ Ψυχικού ατομικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕ) για τη διαγραφή της οφειλής, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στην πολίτη και κατ’ επέκταση η μεταβίβαση ακινήτου της.