Κύπρος: συμβόλαιο με την εταιρεία Total και σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το συμβόλαιο με την εταιρεία Total

 

 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε (5/2/2013)σήμερα το συμβόλαιο με την εταιρεία Total στην οποία θα χορηγηθεί η σχετική άδεια έρευνας υδρογονανθράκων για τα τεμάχια 10 και 11 της κυπριακής ΑΟΖ, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου.

 

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, ο κ. Στεφάνου είπε: «Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τις συνεδρίες της 30ής Οκτωβρίου και 19ης Δεκεμβρίου 2012 αποφάσισε την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την εταιρεία Total όσον αφορά τη χορήγηση αδειών έρευνας υδρογονανθράκων για τα τεμάχια 10 και 11.

 

Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 Νοεμβρίου του 2012, ήταν εντατικές και ολοκληρώθηκαν μετά από 12 γύρους πολυήμερων συναντήσεων. Κατά την περίοδο αυτή η αρμόδια Υπουργική Επιτροπή, σε συχνές συσκέψεις που πραγματοποιούσε, ετηρείτο ενήμερη για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο αρμόδιος Υπουργός Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού συνεπικουρείτο από τη συμβουλευτική του ομάδα την οποία αποτελούσαν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο Βοηθός Γενικός Λογιστής, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας, ο Νομικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορίου στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ κ. Σταύρος Σταύρου, ο κ. Χατζηττοφής και η κα Αντωνίου.

 

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων επετεύχθησαν βελτιώσεις επί των αρχικών τεχνικών και οικονομικών προτάσεων της εταιρείας Total. Ο Υπουργός Εμπορίου, αφού έκρινε ότι οι διαπραγματεύσεις που έγιναν ήταν επιτυχείς, σύμφωνα με τον κανονισμό 7 των σχετικών περί υδρογονανθράκων κανονισμών, υπέβαλε στο Υπουργικό Συμβούλιο το συμβόλαιο, το οποίο και εγκρίθηκε σήμερα. Αφού το συμβόλαιο υπογραφεί από τα δύο μέρη θα χορηγηθεί η σχετική άδεια έρευνας υδρογονανθράκων στην εν λόγω εταιρεία για τα τεμάχια 10 και 11.

 

Αυτή η απόφαση είναι σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή συμβολαίων με τις εταιρείες ENI/KOGAS για άλλα τρία τεμάχια.

 

Ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων εντός της κυπριακής ΑΟΖ για τα οποία χορηγήθηκαν άδειες έρευνας υδρογονανθράκων ανέρχεται στα πέντε».

 

 

 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής

05/02/2013

 

 

 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρία, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, τη σύσταση Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.

 

Μετά τη λήξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος Στεφάνου σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους είπε: «Στο πλαίσιο των καθιερωμένων συναντήσεων του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για συζήτηση του θέματος των υδρογονανθράκων είχε τεθεί από τον Υπουργό, στη σύσκεψη της 9ης Νοεμβρίου 2012, το θέμα της σύστασης Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.

 

Σκοπός του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής, ως ένα Σώμα καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα, είναι αφενός να παρέχει τη δυνατότητα τακτικής και ενδελεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ του εκάστοτε Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τη διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης, με έμφαση στον τομέα των υδρογονανθράκων και, αφετέρου, να παρέχει προς την εκτελεστική εξουσία την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη πριν τη λήψη των αποφάσεων.

 

Ο ρόλος αυτού του Συμβουλίου έχει στόχο να ενισχύσει και να εμβαθύνει τα ζητήματα της διαφάνειας και συλλογικότητας και, ταυτόχρονα, έχει ως στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα της ενέργειας και ειδικά τα ζητήματα των υδρογονανθράκων.

 

Η σύσταση του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής αποτελεί υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για δημιουργία νέων θεσμών οι οποίοι θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης και στην ορθολογική διαχείριση των γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλη ένας εκπρόσωπος από κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα – και αντιλαμβάνεστε ότι θα υποδείξουν τα κόμματα ποιος θα τους εκπροσωπεί – ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ή εκπρόσωπός του, ο Πρόεδρος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου (ΚΡΕΤΥΚ) ή εκπρόσωπός του, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου ή εκπρόσωπος του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού Ενέργειας και Θαλάσσιας Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπός του και τρείς ακαδημαϊκοί ή εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από συναφείς με το αντικείμενο επιστημονικούς ή επαγγελματικούς κλάδους».

 

Ερωτηθείς ο κ. Στεφάνου είπε πως «δεν έχει αποφασιστεί ποιοι συγκεκριμένα θα στελεχώνουν το Συμβούλιο, απλώς έχει αποφασιστεί ποια θα είναι η σύνθεση».

 

Πρόσθεσε ότι έχουν εγκριθεί και οι διαδικασίες σύγκλησης του Συμβουλίου και ανέφερε σχετικά: «Το Συμβούλιο θα συνέρχεται προς συζήτηση θεμάτων που αφορούν την ορθολογική και αειφόρο εκμετάλλευση των γηγενών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, εξερεύνηση, παραγωγή, ή και άλλων συναφών θεμάτων, στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

1. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι αργότερα από κάθε δεύτερο μήνα, μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2. Μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται στον Υπουργό από δύο ή και περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα τα ποσοστά των οποίων στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές συμψηφιζόμενα ανέρχονται τουλάχιστον στο 25% του εκλογικού σώματος.

 

Οι συνεδρίες του Συμβουλίου θα θεωρούνται έγκυρες ανεξαρτήτως αριθμού απαρτίας των μετεχόντων εφόσον τα μέλη έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη σύγκλησή του ή, σε περιπτώσεις έκτακτης συνεδρίας, εφόσον ευλόγως μπορεί να κριθεί ότι τα μέλη του έχουν ειδοποιηθεί έγκαιρα».