Τράπεζα της Ελλάδος

Ως Έλληνες πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ενημερωθούμε για ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε στην σύγχρονη ιστορία κορυφαίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος (συγγραφέας: Ν. Καρατσόρης)

 Συγγραφέας: Νικόλαος Καρατσόρης, Έλληνας Πολίτης (Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Ινστιτούτο επιστήμης και τεχνολογίας)

 

 

Στις 18/12/2012 η Ελληνική Κυβέρνηση υπερψήφισε νομοσχέδιο στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν και η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ κατά 30 χρόνια έως και το 2050.  Με το νομοσχέδιο επεκτάθηκε κατά 30 χρόνια και η μονοπωλιακή παραχώρηση του εκδοτικού προνομίου εκτύπωσης χαρτονομισμάτων.  Από την αρχή της κρίσης έως και σήμερα μεσολάβησαν νομοσχέδια και αποφάσεις τα οποία τουλάχιστον ελέγχονται ως προς την νομιμότητα τους.  

 

Δεδομένου 1ον) ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική επιχείρηση, 2ον) του ρόλου της Τραπέζης της Ελλάδος στις υπογραφές των μνημονίων και της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής και 3ον) του εποπτικού της ρόλου και 4ον) της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης τίθενται εύλογα ερωτήματα για τα κίνητρα και το όφελος που προκύπτει για την Ελληνική Δημοκρατία από αυτή την επιλογή.  Ως Έλληνες πολίτες έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα να ενημερωθούμε για ένα ζήτημα το οποίο αποτέλεσε στην σύγχρονη ιστορία κορυφαίο αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των ανεξάρτητων κρατών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε με Πρωτόκολλο της Γενεύης το 1927 (ΦΕΚ Α’298/1927) που παράρτημά του αποτέλεσε και η καταστατική πράξη ίδρυσης της ΤτΕ.  Το Πρωτόκολλο, με την σύμφωνη γνώμη της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, ήταν μία σύμβαση δανεισμού ύψους ονομαστικής αξίας £9.000.000 Στερλινών που είχε την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών.  Τα ένα τρίτο του δανείου θα χρησιμοποιούνταν για την δημιουργία της Τραπέζης της Ελλάδος, ένα τρίτο για την εξυπηρέτηση ελλειμμάτων του προϋπολογισμού και ένα τρίτο για  την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. 

 

Το μέρος του Σταθεροποιητικού & Προσφυγικού δανείου που αφορούσε την χρηματοδότηση της ίδρυσης της ΤτΕ, διάρκειας 40 ετών, καλύφθηκε επιτυχώς στις 01.02.1928 με δημόσια εγγραφή.  Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε στο 91% της ονομαστικής αξίας με ονομαστικό επιτόκιο 6%.  Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Συμβουλίου Ξένων Ομολογιούχων του Λονδίνου (CounciloftheCorporationofForeignBondholders) το 1928 , το δάνειο εκδόθηκε από τους οίκους HambrosBank και Erlanger (£4.070.960) στις αγορές του Λονδίνου, του Μιλάνου και της Στοκχόλμης, και σύμφωνα με την WallStreetJournal (31.01.1928) ($15.000.000 @ $5 / £1)  στην Νέα Υόρκη, και ($2.000.000 @ $5 / £1) στην Ελβετία από τους οίκους Speyer & Co και την NationalCityCoofNewYork (την σημερινή Citybank).  (Σημειώνεται ότι η HambroBank, της δανικής οικογένειας Hambro, έπαιξε άκρως σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της Ελλάδας μέσω του δανεισμού του ελληνικού κράτους στα χρόνια μετά την επανάσταση.) 

 

Σύμφωνα με τους όρους του δανείου η Ελληνική Κυβέρνηση θα καλούσε τους αναδόχους να καταβάλουν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τα αντληθέντα κεφάλαια σε ειδικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ).  Η ΕΤΕ θα αναλάμβανε να καλύψει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΤτΕ εξ’ ολοκλήρου το οποίο και θα διέθετε σε τρείς ισόποσες δημόσιες εγγραφές με δικαιώματα προτίμησης τουλάχιστον για το 50% της εκάστοτε εγγραφής για τους παλαιούς μετόχους της Εθνικής.  (ΦΕΚ Α’246/1927).  Στις 12.6.1930 η ΤτΕ εισήχθη στο χρηματιστήριο και οι μέτοχοι αγνοούνται έως και σήμερα.  Το δε Ελληνικό Δημόσιο θα κατέβαλλε την εις χρυσό(!) αξία του συναφθέντος δανείου ύψους £3.000.000 εξοφλώντας ισόποσο δημόσιο χρέος.   [Δανείστηκε το ελληνικό κράτος τραπεζογραμμάτια στερλίνας και δολαρίου τα οποία όφειλε να καταβάλει στην ΤτΕ σε χρυσό!!]  Η ΤτΕ άρχισε επισήμως να λειτουργεί στις 15.05.1928.

 

Η WallStreetJournal (14.06.1928) αναφέρει ότι η «[1η] δημόσια προσφορά για την ΤτΕ είχε υπερκαλυφθεί εκτός από 20000 μετοχές οι οποίες κρατήθηκαν για τους μετόχους της ΕΤΕ.» Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Γενεύης, στην ΤτΕ της Ελλάδος θα μεταβιβάζονταν από την ΕΤΕ ο χρυσός, εις χρυσόν ομολογίες του ελληνικού κράτους, ο άργυρος και τα δάνεια του ελληνικού κράτους, καθώς και όλες οι καταθέσεις του ελληνικού δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων, οι καταθέσεις της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής καθώς και άλλα στοιχεία ενεργητικού. 

 

Στην ΤτΕ μεταβιβάστηκε και το εκδοτικό προνόμιο από την ΕΤΕ.  Να σημειώσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα  είχε συσταθεί το 1841(ΦΕΚ Α’ 6/1841) πάλι για διαχειρισθεί δάνεια με εγγύηση τότε την δημόσια περιουσία. Αργότερα η πτώχευση του 1897 οδήγησε στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο  (ΦΕΚ Α’ 98-1898) (Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι είχε συσταθεί μία Εταιρεία Διαχείρισης των Ειδών Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΔΕΜΕΔ- τον ρόλο αυτό παίζει το ΤΑΙΠΕΔ σήμερα) όπου καταβάλλονταν οι εισπράξεις από μία σειρά από φόρους του Ελληνικού Δημοσίου για να εξοφληθούν τα δάνεια που πήραμε από το 1823 συν όσα μεσολάβησαν μέχρι και την πτώχευση  του 1897!  Η τελευταία σύμβαση ανανέωσης της ΕΔΕΜΕΔ υπογράφηκε το 1981 [μετά 90 χρόνια!] με το Προεδρικό Διάταγμα 976/1981 ΦΕΚ Α 245/1981). 

 

Το Πρωτόκολλο της Γενεύης προέβλεπε ότι η ΤτΕ θα είχε το εκδοτικό προνόμιο έως το 1960 και η άδεια λειτουργίας θα έληγε το 1970.  [Εξ’ άλλου η διάρκεια του δανείου ήταν 40 έτη]  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1927 που εξέδωσε το διάταγμα ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, εγγονός του Γεωργίου Κουντουριώτη ο οποίος ως προσωρινός διοικητής της Ελλάδας το 1824-1825 ανέλαβε τα περίφημα δάνεια της ανεξαρτησίας.  Το 1960 ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν κατήγγειλε το εκδοτικό προνόμιο της ΤτΕ με αποτέλεσμα αυτό να ανανεωθεί αυτοδικαίως.  Το 1970 ο δικτάτορας Παπαδόπουλος ανανέωσε την άδεια λειτουργίας της ΤτΕ για άλλα 30 χρόνια έως το 2000 (ΝΔ 413/22.01.1970). 

 

Το 1992 επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η άδεια λειτουργίας παρατάθηκε έως το 2020 (νόμος 2010/14.02.1992). Μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ και από το 1994 απαγορεύτηκε στην ΤτΕ να δανείζει απευθείας το ελληνικό δημόσιο (νόμος 2275/29.12.1994) ενώ από το 2001 η ΤτΕ αποτελεί μέλος του ευρωσυστήματος και το ελληνικό κράτος έχει απωλέσει την δυνατότητα να ασκεί νομισματική πολιτική.  Το 2012 η άδεια λειτουργίας της ΤτΕ επεκτάθηκε για άλλα 30 χρόνια έως το 2050. Από το αρχικό αυτό δάνειο των €4.070.960 που εκδόθηκε στο Λονδίνο ήταν το ανεξόφλητο κεφάλαιο το 1986 σύμφωνα πάλι με το CouncilofBondholders ήταν £1.429.990.  Εάν ανατρέξουμε πίσω στην ιστορία είναι περίεργη η σύμπτωση ότι από την ίδρυση της και 2-3 χρόνια πριν την κάθε ανανέωση στην Ελλάδα επικρατεί ένα πολιτικό πανδαιμόνιο. 

 

Των κυβερνήσεως που παρέτειναν το εκδοτικό προνόμιο προηγήθηκαν δύο φορές κυβερνήσεις συνεργασίας με πρωθυπουργό πρώην διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (Κυβερνήσεις Ζολώτα 1990 – Παπαδήμου 2012) και μία φορά δικτατορία.

 

Ας στοχαστεί με περίσκεψη ο κάθε Έλληνας πώς πραγματικά γεννήθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος 

 

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ


8/5/2010
 Ο Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία ως Δανειολήπτη Γιώργος Παπακωνσταντίνου και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος ως αντιπρόσωπος του Δανειολήπτη υπογράφουν την Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης (Σ.Δ.Δ) και με τις χώρες του ευρώ [Την Γερμανία εκπροσώπησε η τράπεζα KfW] και  τον “Διακανονισμό Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητος” με το ΔΝΤ. [Οι δύο αυτές συμβάσεις είναι το Μνημόνιο]

 

Το άρθρο 10 του προοιμίου της Σ.Δ.Δ αναφέρει:  “Η Ελλάδα έχει ορίσει την Τράπεζα της Ελλάδας ως αντιπρόσωπό της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης.”

 

Στο άρθρο 4.2 (δ) της Σ.Δ.Δ αναφέρει ότι ο Δανειολήπτης υποχρεούται “να συμμορφώνεται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την ικανότητά του για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

 

11/11/2011 Μετά από ταραχώδεις διαβουλεύσεις αναλαμβάνει καθήκοντα Πρωθυπουργού ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) από το 1994 έως το 2002 και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από το 2002 έως το 2010.

 

12/2/2012  Ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2ο Μνημόνιο. και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄28 14.02.2012.

 

24/2/2012  Η ΕΚΤ αναστέλλει την αποδοχή Ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρου για την παροχή ρευστότητας στα πλαίσια του πρώτου PSI.

 

8/3/2012  Η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου PSI.  Τα ελληνικά ομόλογα γίνονται και πάλι αποδεκτά από την ΕΚΤ.

 

15/3/2012  Μία περίεργη ιστορία από τον οικονομολόγο Johan van Overtveldt εμφανίζεται.  Ένας πληροφοριοδότης, στέλεχος της ΤτΕ,  καταγγέλλει  ότι η ΤτΕ τυπώνει ευρώ χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ELA για να παράσχει ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες.  [Βάσει του καταστατικού της, άρθ.22 παρ.4, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής και τα Στελέχη της ΤτΕ είναι υποχρεωμένα να τηρούν εχεμύθεια για τις υποθέσεις της ΤτΕ.  Επίσης απαλλάσσονται των καθηκόντων τους εάν βρεθούν να υποπέσουν σε βαρύ παράπτωμα αποκαλύπτοντας  μυστικά της τράπεζας. (Άρθ. 24)]

 

30/3/2012  Ανακοινώνεται πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της ΤτΕ με ημερομηνία 24/4/2012.  Στα θέματα μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

 

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού και μεταξύ άλλων του Άρθρου 1 για την επέκταση της διάρκειας της ΤτΕ κατά 30 χρόνια έως το 31/12/2050. [Αυτό αφορά ουσιαστικά την μονοπωλιακή εκχώρηση του εκδοτικού δικαιώματος της ΤτΕ]

 

2. Η εκλογή της KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, η οποία και επελέγη μετά από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, ως νέου ελεγκτή για την χρήση του 2012. [Στην χρήση 2008, 2009, 2010, 2011 ελεγκτής ήταν η εταιρεία συμβούλων Ernst & Young]

 

5/4/2012  Η Τράπεζα της Ελλάδας αποστέλλει στην ΕΚΤ αίτημα για γνωμοδότηση όσον αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές του καταστατικού της όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΚΤ στις 16/4/2012.

 

11/4/2012  Προκηρύσσονται εκλογές για τις 6 Μαΐου 2012.

 

16/4/2012  Η ΕΚΤ με την γνωμοδότησή της αποδέχεται τις από 5/4 εισηγήσεις της ΤτΕ για τις αλλαγές του καταστατικού της.

 

19/4/2012  Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 94 Α/19/4/2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει τα θέματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  Το άρθρο 2 αναφέρει:

 

To άρθρο 9 του ν.3959/2011 (Α’93) δεν εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εντός τριάντα ημερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης.  Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσμίας εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.3959/2011

 

Ο ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α 20/4/2011) αφορά την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.  Το άρθρο 9 αφορά την αναστολή της πραγματοποίησης συγκέντρωσης [π.χ συγχώνευση, εξαγορά, εξαγορά με δημόσια προσφορά] όταν προκύπτει θέμα εναρμονισμένων πρακτικών και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά όπως προκύπτει από τα άρθρα 2 & 3 του ίδιου νόμου.  [Δηλαδή η κυβέρνηση καταργεί τις διατάξεις για τον ανταγωνισμό μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων!!!!!!]  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 ορίζονται 90 ημέρες για την έκδοση απόφασης για θέματα συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το τρίτο εδάφιο αναφέρει ότι μετά την πάροδο των 90 ημερών χωρίς την έκδοση απόφασης τότε θεωρείται ότι η συγκέντρωση έχει εγκριθεί εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού!

 

24/4/2012  Η γενική συνέλευση της ΤτΕ αποφασίζει την παράταση της άδειας της κατά 30 χρόνια.  Η ΤτΕ εκδίδει και δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει ότι οι αλλαγές που προτείνονται «αποτελούν, άλλωστε, εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλεπόμενων στο Παράρτημα ν.4046/2012 με τίτλο «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής»».  Στην ίδια ανακοίνωση ακολουθεί «Περαιτέρω, παρατείνεται έγκαιρα, όπως γίνεται πάντοτε, η διάρκεια της Τράπεζας και ρυθμίζεται ειδικότερα η μακροπροληπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας σύμφωνα με τη σχετική Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3» [ΕΣΣΚ=Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου]

 

6/5/2012 Οι εκλογές που διεξήχθησαν δεν οδηγούν στην δημιουργία νέας κυβέρνησης.

 

16/5/2012 Παραιτείται ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος.  Πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Πικραμένος.

 

19/5/2012  Προκηρύσσονται νέες εκλογές για τις 17/6/2012

 

17/6/2012  Οι εκλογές οδηγούν στην δημιουργία της τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

 

21/6/2012 Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση.  Υφυπουργός οικονομικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Μαυραγάνης (πρώην partner της KPMG Greece-Tax and Audit).

 

 Από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο κορυφώνεται η συζήτηση για την βιωσιμότητα του χρέους και ο “κίνδυνος” εξόδου από το ευρώ

 

20/7/2012  Η ΕΚΤ αναστέλλει για τρίτη φορά το 2012 την αποδοχή ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρου για την παροχή ρευστότητας.

 

27/7/2012 Η ΤτΕ εκδίδει Εντολή Μεταβίβασης της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς αφού λαμβάνει υπ’ όψιν της όλες τις αποφάσεις που προηγήθηκαν εκείνη την ημέρα από τα εμπλεκόμενα μέρη: [εκπληκτικό το πόσα όργανα, υπηρεσίες και εταιρείες συνεδρίασαν την ίδια ημέρα]

 

1. Την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΤτΕ)46/27.7.2012 για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΤΕ και την εκκαθάριση της.

 

2. Την από 27.7.2012 επιστολή του ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ότι εγκρίνει μετά από την συνεδρίαση του στις 27.7.2012 την από 9.7.2012 δεσμευτική προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της ΑΤΕ.

 

3. Την έγγραφη προσφορά που υποβλήθηκε την 27.7.2012 στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας υποβολής προσφορών [!!!] που έλαβε χώρα ενώπιων της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕ

 

4. Την από 27.7.2012 δήλωση της Τράπεζας Πειραιώς ότι συναινεί στην παρούσα απόφαση

 

5. Το από 27.7.2012 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της ΤτΕ.

 

6. Επίσης την ίδια ημέρα υπογράφηκε η Σύμβαση Μεταβίβασης μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΤΕ.

 

20/09/2012  Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’180/20.09.2012 ο νόμος 4079 που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ακυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην τραπεζική αγορά.

 

10/10/2012  Με τη απόφαση 542/VII/2012[12] που ελήφθη στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού εγκρίνεται η μεταβίβαση της ΑΤΕ στην Πειραιώς αφού λαμβάνει υπ’ όψιν την από 19.4.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και γνωστοποιεί ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί από 27.7.2012.

 

26/11/2012  Κατατίθεται στην βουλή προς συζήτηση το νομοσχέδιο 4099 που αφορά τις ΟΣΕΚΑ και τις ΑΕΔΑΚ καθώς και την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία, κανονισμούς προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.  Στις άλλες διατάξεις συμπεριλαμβάνεται:

 

Το άρθρο 165 παράγραφος 7 αναφέρει

                                 

165§7 Κυρώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κυρωμένου με το ν.3424/1927 (Α’ 298) Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η από 24 Απριλίου 2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπεζας, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

α) Στο άρθρο 1 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται ως εξής: «31 Δεκεμβρίου 2050»


[Το άρθρο 7 του Καταστατικού της ΤτΕ αναφέρει: “Το παρόν Καταστατικόν δύναται να τροποποιηθή δι’ αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, κυρούμενης δια νόμον”

 

Το άρθρο 72 αναφέρει: “Αι διατάξεις περί των Ανωνύμων Εταιρειών και Τραπεζών νόμων, δεν έχουσιν εφαρμογήν επί της Τραπέζης της Ελλάδος, εφ’ όσον αντιβαίνουσι προς το παρόν Καταστατικόν.”


Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση μίας ιδιωτικής εταιρείας μπορεί Kαι να νομοθετεί Kαι να μην υπόκειται στους νόμους που ισχύουν για τις άλλες εταιρείες!!!!  

 

Α. Στην Έκθεση Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται:

 

1. Σελ. 208 Με τα άρθρα 164-167 του Μέρους ΣΤ’ ρυθμίζονται επιμέρους θέματα [!!!!!!] αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών,…….

 

2. Σελ. 229  Β. Αξιολόγηση Άλλων Διατάξεων [Ο νομοθέτης ζητά] 11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου: [Και το υπουργείο αναφέρει] Άρθρα 164-165: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση και προκειμένου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του είναι αναγκαίες ρυθμίσεις νομοτεχνικής φύσεως, αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος…….[Ουδεμία αναφορά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το άρθρο 165 παράγραφος 7.  Η μονοπωλιακή επέκταση του εκδοτικού προνομίου της ΤτΕ για άλλα 30 χρόνια είναι ρύθμιση νομοτεχνικής φύσεως!!!!!!!!!!]

 

3. Σελ. 230 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά του λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα: [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 165: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των ν.3601/2007, ν.3867/2010, ν.4079/2012, βελτιώνονται τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.  [Ουδεμία αναφορά γίνεται στην αναγκαιότητα τροποποίησης του ν.3424/1927΄όπως αναφέρεται στο άρθρο 165 παράγραφος 7!!!!!!!!]

 

4. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.  [Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξυπηρετείται η σταθερότητα του συστήματος, οπότε εάν τα οικονομικά μεγέθη του πιστωτικού ιδρύματος δεν εξελίσσονται ικανοποιητικά, οι ομολογίες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κοινό μετοχικό κεφάλαιο διασφαλίζοντας την ποιότητα των βασικών ιδίων κεφαλαίων…………  Η προτεινόμενη ρύθμιση συνδυάζει ορισμένα στοιχεία της ανακεφαλαιοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στην Πορτογαλία (υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες) και στην Κύπρο (τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.  [Ουδεμία αναφορά στον λόγο γιατί συμπεριλήφθηκε το άρθρο 165 παράγραφος 7 στο νομοσχέδιο]     

 

5. Σελ. 231 [Ο νομοθέτης ζητά] 11.4 Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην ελληνική οικονομία, την κοινωνία και τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. {Το υπουργείο αναφέρει] Άρθρο 164-165 Αναφέρονται αποκλειστικά στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν αξιολογηθεί ως βιώσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Παράλληλα γίνονται ορισμένες οργανωτικές αλλαγές στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  [Δηλαδή η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ για 30 χρόνια δεν έχει αξιολογηθεί εάν έχει κάποια συνέπεια, θετική ή αρνητική, στην οικονομία και στην κοινωνία, εκτός και εάν με την παρούσα διατύπωση στα πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνεται και η ίδια η ΤτΕ οπότε η Γενική Συνέλευση στις 24.4.2012 την αυτοαξιολόγησε ως βιώσιμη!!!!!!]

 

6. Σελ. 232 Ο νομοθέτης ζητά να αναφερθούν επιγραμματικά τα μέρη που εκλήθησαν για διαβούλευση και το υπουργείο αναφέρει ότι για τα άρθρα 164-165 έγινε διαβούλευση μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2012 και οι ρυθμίσεις τέθηκαν υπόψη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Τράπεζας της Ελλάδος [για το άρθρο 165 παράγραφος 7 διαβουλεύτηκε με τον εαυτό της?!!!], της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. [Αυτοί είναι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα!!!]

 

7. Σελ. 233 Ο νομοθέτης ζητά τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στην διαβούλευση και το υπουργείο απαντά ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων και όπου δεν υπήρξε δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις. [Προφανώς για το Άρθρο 165 παράγραφος 7 η Τράπεζα της Ελλάδος συμφώνησε με τον εαυτό της ακόμη και εάν υπήρξαν επιμέρους εσωτερικές διαφωνίες για το εάν πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί για άλλα 30 χρόνια!!!!!]

 

Β.  Στην Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το άρθρο 165 παράγραφος 7, στις σελίδες 125, 199 και 203, γίνεται απλά αναφορά στην κύρωση της αλλαγής του Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

 

 

 

 

 

5/12/2012  Εισάγεται προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το σχέδιο νόμου 4099.  Χαρακτηριστικά της επί της αρχής 1ηςανάγνωσης είναι:

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανοίγει την συζήτηση.  Μετά από συζήτηση καθορίζονται ποιοι φορείς πρέπει να προσκληθούν, ειδικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο ΣΜΕΧΑ, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.  Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάντια Βαλαβάνη ζητάει να έρθει εκπρόσωπος του Σωματείου Καθαριστριών (άρθρο 167 !!!) και ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ζητάει να ξεμπερδεύουν με το νομοσχέδιο σήμερα (!!!).  Η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Κυρία Ασημίνα Ξηροτύρη, αναφερόμενη σε άρθρα (164) του νομοσχεδίου που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,  ζητάει να παρευρεθεί ο Διοικητής της ΤτΕ.  Ο Πρόεδρος την ενημερώνει ότι ο Διοικητής θα παρευρεθεί σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα όπου μπορεί να θέσει το θέμα.

 

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κύριος Στέφανος Σαμοϊλης παίρνει τον λόγο και δεν κάνει καμιά αναφορά στο άρθρο 165 παράγραφος 7.  Σε κάποια αποστροφή του λόγου επικρίνει τις υπερεξουσίες του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.  Καταψηφίζει.

 

Ο βουλευτής Κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (ΠΑΣΟΚ) εγκρίνει και δεν κάνει καμία αναφορά στο αρθ.165§7

 

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου βουλευτής Κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος (ΝΔ) από το άρθρο 164 πηγαίνει κατευθείαν στο 166 και το 167 κλείνοντας της τοποθέτηση του.

 

Οι βουλευτές, Κύριος Νότης Μαριάς (ΑΝΕΛ),  Κύριος Ηλίας Παναγιώταρος (Χρυσή Αυγή),  Κυρία Ασημίνα Ξηροτήρη  (ΔΗΜΑΡ), Κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) δεν κάνουν καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών Κύριος Γιάννης Στουρνάρας δεν κάνει καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζει ότι δεν είναι από τα νομοσχέδια που έχει έντονη αντίρρηση.  Καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης ζητάει να έρθει στην επιτροπή ο Διοικητής της ΤτΕ.  Αναφέρεται στο σκάνδαλο της Πειραιώς.  Καμία αναφορά στο αρθ.165§7.

 

Κανένας από τους επόμενους ομιλητές δεν αναφέρθηκε στο αρθ.165§7.

 

13/12/2012  Μετά από 3 συνεδριάσεις, μία στις 5/12 και δύο στις 6/12, γίνεται η δεύτερη κατ’άρθρο ανάγνωση του ν.4099 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

 

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος για ζητήματα που αφορούν την ΤτΕ.  Κανένας μέλος της Επιτροπής δεν του θέτει ερώτηση που αφορά την επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ.

 

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου βουλευτής Κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος για δεύτερη φορά προσπερνάει το άρθρο 165 και πηγαίνει από το 164 στο 166.

 

Κανένα μέλος της Επιτροπής, κανένας ομιλητής ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης,  στην κατ’ άρθρο συζήτηση δεν αναφέρεται στο  αρθ.165§7.

 

Ψηφίζεται στην Επιτροπή από τους βουλευτές της συμπολίτευσης ο ν.4099 και καταψηφίζεται από την αντιπολίτευση.

 

14/12/2012  Κατατίθεται η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νομοσχεδίου 4099 και δεν γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο 165 παράγραφος 7.

 

17/12/2012  Εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση επί της αρχής το σχέδιο νόμου.  (ν.4099)

 

Και πάλι καμία αναφορά από τον εισηγητή του νομοσχεδίου Κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο στο άρθ. 165§7.

 

Κανένα κόμμα, ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης δεν αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο.

 

18/12/2012  Συζήτηση επί των άρθρων και ψήφιση του νομοσχεδίου.

 

Και πάλι καμία αναφορά από τον εισηγητή του νομοσχεδίου Κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο στο άρθ. 165§7 που πάλι προσπερνάει το συγκεκριμένο άρθρο.

 

Κανένα κόμμα, ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης δεν αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο.

 

Το νομοσχέδιο υπερψηφίζεται από τους βουλευτές της συμπολίτευσης δια βοής και καταψηφίζεται από την αντιπολίτευση.

 

19/12/2012  Η Ελλάδα ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της επαναγοράς ομολόγων.  Η ΕΚΤ ανακοινώνει ότι θα αποδέχεται ξανά από τις 21/12/2012 τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο.

 

20/12/2012 Στο ΦΕΚ Α250 δημοσιεύεται ο Νόμος 4099/2012 που μεταξύ άλλων παρατείνει την άδεια λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος και της παραχωρεί μονοπωλιακά το εκδοτικό προνόμιο έως το 2050.

 

27/12/2012 Δημοσιεύεται η έκθεση της Blackrock για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

 

21/1/2013  Η ΤτΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της για το 2012.  

 

 

2012

2011

Μετοχικό Κεφάλαιο

815.494.092 €

815.442.174 €

     

Σύνολο Ενεργητικού

159.778.239.828 €

168.436.419.776 €

    5. Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

19.346.500.000 €

76.159.500.000 €

    6. Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

101.850.944.365 €

52.009.194.702 €

     

Λογαριασμού Εκτός Ενεργητικού

275.282.819.200 €

279.583.753.525 €

    3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων

25.568.946.751 €

142.876.476.764 €

    4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλαδος ως ασφάλεια για πράξεις έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα

191.524.930.187 €

84.822.677.096 €

     

Κέρδη Χρήσεως

318.649.203 €

96.636.842 €

 
25/2/2013  Στην ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤτΕ ο διοικήτης, Γεώργιος Προβόπουλος, μεταξύ άλλων λέει:


“……….
ο κίνδυνος της κατάρρευσης αποφεύχθηκε, το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ απομακρύνθηκε και η εμπιστοσύνη αποκαθίσταται σταδιακά. Αυτές οι ενθαρρυντικές εξελίξεις δεν αφήνουν όμως περιθώρια για εφησυχασμό.

………………………………………………………………………………………….

 

Σημαντική η μέχρι στιγμής πρόοδος στην αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος

………. Ο τομέας ανασυντάσσεται μέσω της συνένωσης δυνάμεων. Το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, αλλά και οι συνθήκες υπερβάλλουσας δυναμικότητας, που έχουν διαμορφωθεί στον τραπεζικό κλάδο, απαιτούν λιγότερες και ισχυρότερες μονάδες ώστε αυτές να είναι και σε βάθος χρόνου ανθεκτικές σε απροσδόκητες εξωγενείς διαταραχές.
………

Έτσι, σε λίγους μήνες, στο τέλος της διαδικασίας αυτής, εκτιμάται ότι θα έχουν συγκροτηθεί τρεις μεγάλοι και ισχυροί όμιλοι μαζί με μερικές άλλες μικρότερες τράπεζες. Τα μερίδια αγοράς των τραπεζών αυτών, σε συνδυασμό με την παρουσία ξένων τραπεζών, διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό. [Οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας πρέπει να διατηρήσουν το σφρίγος τους με την απελευθέρωση και τον ανταγωνισμό.] Είναι φανερό ότι το τραπεζικό σύστημα γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένο και αποδοτικό, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση των συνεργειών και των οικονομιών κλίμακας…”

 

Σχιζοφρενικό είναι επίσης ότι από τα €318.650 εκ. ευρώ κέρδη της ΤτΕ στο ελληνικό δημόσιο περιήλθαν τα €305.300εκ.  Δηλαδή την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύονταν τις μνημονιακές συμβάσεις μειώνοντας μισθούς, συντάξεις και επέβαλε φόρους, την ίδια ώρα αποκόμιζε κέρδη από την ΤτΕ και την συμμετοχή της ΤτΕ στο ΕΚΤ.


ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

Α. Από ποια ελληνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία προκύπτει η υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους να παρατείνει την άδεια λειτουργίας της Τραπέζης της Ελλάδος;

 

Από το «Μνημόνιο», τον ν.4046/2012 και τα παραρτήματά του δεν φαίνεται να προκύπτει τέτοια υποχρέωση του Ελληνικού Κράτους

 

Στο ΕΣΣΚ/2011/3 καθορίζονται οι μίκρο- και μάκροπροληπτικές αρμοδιότητες των Κεντρικών Τραπεζών.  Πουθενά δεν αναφέρεται ότι μία χώρα πρέπει να παρατείνει το εκδοτικό προνόμιο σε μία ιδιωτική εταιρεία μονοπωλιακά.

 

Απαγορεύεται σ’ ένα κράτος από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συστήσει άλλη κεντρική Τράπεζα αντικαθιστώντας την υφιστάμενη και μεταβιβάζοντας ταυτόχρονα την μετοχική συμμετοχή στην ΕΚΤ στην νέα Κεντρική Τράπεζα;  Υπάρχει νομικό κενό στις καταστατικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 

Είναι Ελληνική η Τράπεζα της Ελλάδος;  Είναι της Ελλάδος;  Στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί εκπροσωπεί το Ελληνικό Κράτος ή τα συμφέροντα των μετόχων του;  Πώς ακριβώς η επέκταση της άδειας της ΤτΕ εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους;  Για ποιόν λόγο το Ελληνικό Κράτος όρισε την Τράπεζα της Ελλάδος ως αντιπρόσωπο στις συμβάσεις;

 

Απαγορεύεται η εθνικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας;  Εάν ναι, γιατί εθνικοποιήθηκε το 2010 η Τράπεζα της Αυστρίας;

 

Δεν ήταν γνωστό στην Ελληνική Κυβέρνηση και σε όλους τους εμπλεκόμενους η λήξη της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ το 2020 κατά την υπογραφή όλων μνημονίων από το 2009;

 

Τι θα γίνονταν στην υποθετική περίπτωση που δεν ανανεωνόταν το εκδοτικό προνόμιο και η άδεια λειτουργία της ΤτΕ;  Πώς θα επηρεάζονταν οι διεθνείς σχέσεις και οι διάφορες συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας σε μία τέτοια περίπτωση?  Πώς θα επηρεάζονταν το μνημόνιο και οι υποχρεώσεις της χώρας μετά το 2020 οπότε και έληγε η άδεια;  Έχουν οι βουλευτές αναλογιστεί ότι ίσως η μη επέκταση αποτελούσε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα;  Πώς θα αντιμετωπιζόταν μία τέτοια περίπτωση;  Θα ήταν η Ελλάδα υποχρεωμένη να εξέλθει της Ευρωζώνης;

 

Γιατί δέχτηκαν οι Έλληνες βουλευτές να κάνουν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συζήτηση για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών όταν δεν είχαν την έκθεση της Blackrock στα χέρια τους, η οποία τελικά δόθηκε στην δημοσιότητα λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου;

 

Γιατί κανένα Μέσο Ενημέρωσης δεν πρόβαλλε το θέμα;  Δεν υπάρχει ούτε ένα άρθρο, ούτε τον Απρίλιο ούτε τον Δεκέμβριο του 2012.

 

Β. Όσον αφορά την έκθεση αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών για τον ν4099.

 

Γιατί δεν γίνεται καμία αναφορά στην παράταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ;

 

Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ;

 

Γιατί είναι αναγκαία και κατάλληλη η επέκταση του εκδοτικού προνομίου της ΤτΕ;

 

Γιατί έχει συμπεριληφθεί μία τόσο σοβαρή διάταξη σε ένα νομοσχέδιο που αφορά το θεσμικό πλαίσιο των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΔΑΚ;  Συνδέεται η ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων με την επέκταση της άδειας λειτουργίας της άδειας της ΤτΕ;  Πώς και γιατί;

 

Πώς εξυπηρετείται η σταθερότητα του συστήματος από την επέκταση της άδειας λειτουργίας της ΤτΕ;

 

Γιατί δεν έγινε δημόσια διαβούλευση παρά μόνο έγινε διαβούλευση με το Δ.Ν.Τ, την Ε.Κ.Τ κτλ οι οποίοι αναφέρονται και ως κοινωνικοί εταίροι;

 

Γ. Όσον αφορά την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου

 

Η επέκταση της άδειας λειτουργίας δεν έχει καμία συνέπεια για την ελληνική οικονομία έως το 2050;

 

Οι μεταβολές στο ενεργητικό της ΤτΕ και στους Λογαριασμούς Εκτός Ενεργητικού δεν έχουν καμία επίδραση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ’ επέκταση στην Ελληνική οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;

 

ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑ €191,5 δις ΤΟΥ ELA Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;  ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΚΕΦΑΛΑΙΑ»  ΤΟΥ ELA;  Ακόμη και εάν λογιστικά δεν είναι πώς θα αποπληρωθούν;  Ποιές είναι οι εγγυήσεις που δόθηκαν; 

 

Έχει μακροπρόθεσμα όφελος ή ζημία το Ελληνικό Κράτος;

 

Δ. Γιατί στην Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής δεν γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο;

 

Ε. Για την Διαρκή Επιτροπή και την Ολομέλεια

 

Γιατί ο Υπουργός δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο;

 

Γιατί ο εισηγητής διαρκώς προσπερνάει το συγκεκριμένο άρθρο;

 

Γιατί κανένα κόμμα και κανένας ομιλητής δεν αναφέρεται στην επέκταση της άδειας της ΤτΕ;

 

Διάβασαν οι βουλευτές όλων των κομμάτων την συγκεκριμένη διάταξη;  Εάν ναι, γιατί δεν την θεωρούν σημαντική; [Στο εάν όχι προφανώς και υπάρχει άλλο πρόβλημα]

 

Πώς πιστεύουν οι βουλευτές ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον από την επέκταση της μονοπωλιακής παραχώρησης του εκδοτικού προνομίου σε μία ιδιωτική τράπεζα για τα επόμενα 30 χρόνια;  Σε ποια δεδομένα στηρίζεται το σκεπτικό τους;

 

Ζ. Όσον αφορά την Σύμβαση μεταβίβασης της ΑΤΕ στην Πειραιώς

 

Ποιού είδους νομικός πολιτισμός επιτρέπει σε μία κυβέρνηση να εκδίδει Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ενώ έχουν προκηρυχτεί εκλογές;

 

Γιατί καταργείται η εφαρμογή των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνισμού για τις τράπεζες;

 

Είναι συνταγματική η επιλεκτική αντιμετώπιση επιχειρηματικών κλάδων;  Γιατί αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστός κλάδος οι τράπεζες;

 

Είναι σύννομη η διάταξη με τις Συνθήκες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερου ανταγωνισμού?  Εάν ναι, γιατί είναι απαίτηση της Τρόϊκα η απελευθέρωση των αγορών;  Εάν όχι, μπορεί να προσβληθεί η απόφαση στα Συνταγματικά δικαστήρια;

 

Μπορούν να δοθούν στην δημοσιότητα όλα τα πρακτικά (συμπεριλαμβανομένης και της ώρας) όλων των επιτροπών, υπηρεσιών και Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που συνεδρίασαν στις 27.7.2012 καθώς επίσης και όλα τα email και fax που στάλθηκαν;


ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ


1.Τό πρόγραμμα της Τρόϊκα, που επεκτεινόταν ως το 2022 και η εξυπηρέτηση των ομολόγων του πρώτου PSI έως το 2042, θα κινδύνευε να τιναχθεί στον αέρα όχι από την αδυναμία του Ελληνικού κράτους να εξυπηρετήσει τα χρεολύσια και τους τόκους αλλά από την απώλεια του εκδοτικού προνομίου της Τράπεζας στο τέλος του 2020 όπως προέβλεπε το αρχικό καταστατικό της.  Σε αυτή την περίπτωση το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να επιστρέψει στην δραχμή και να εκδώσει νόμισμα με ισοτιμία 1:1 με το ευρώ και να εξοφλήσει το χρέος χωρίς να δημιουργεί υποχρεώσεις προς τρίτους παρά μόνο στον ίδιο του τον εαυτό.  Μέχρι τις 20/12 που δημοσιεύτηκε η απόφαση στο ΦΕΚ, το ελληνικό κράτος είχε το maximum της διαπραγματευτικής ικανότητας έναντι των δανειστών του.  Η πιθανή πολιτική διαπραγμάτευση με τους δανειστές θα οδηγούσε σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από μελλοντικά έσοδα τους επενδυτικούς οίκους που κερδίζουν από την αγορά ομολόγων.  (400 δις χρέος με 1% και 2% τόκο και τα νούμερα είναι τεράστια για τα επόμενα 30-40 χρόνια)

 

2. Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ είναι ήδη ειλλημένη απόφαση.  Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μία ιδιωτική επιχείρηση έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της έως το 2050.  Αλήθεια, έχει απαλειφθεί η λέξη δραχμή από το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας ή απλώς από το 2002 και μετά το νόμισμα μας είναι το ευρώ;

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ & ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

 

Δεν έχω επαρκείς γνώσεις για να τεκμηριώσω νομικά επιχειρήματα εναντίον της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής ΤτΕ, αν και το ζητούμενο είναι η ωφέλεια που προκύπτει από αυτό για το Ελληνικό Κράτος και όχι η ας πούμε δογματική άρνηση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας. Η γνώμη ενός Συνταγματολόγου θα ήταν πιο χρήσιμη από τις δικές μου εικασίες.  Αρνούμαι πεισματικά να υιοθετήσω συνομωσιολογικές θεωρίες που είναι αντίθετες στον ορθό λόγο και οδηγούν στον εκφασισμό της νόησης και της πολιτικής συμπεριφοράς.   Πεποίθησή μου είναι ότι ο πυρήνας του προβλήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, δεν είναι άλλος από την οργάνωση μίας πολιτείας στην βάση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.  Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συνταγματικό ριζοσπαστισμό για θεσμικές μεταρρυθμίσεις που μετεξελίσσουν την δημοκρατία και επαναφέρουν την ισορροπία μεταξύ πολιτικής και οικονομίας.

 

Για το πόσο ωφέλιμο έχει αποδειχτεί στην παγκόσμια οικονομική ιστορία το νόμισμα ενός κράτους να αποτελεί ιδιωτικό αγαθό, το αφήνω στην κρίση σας αφού πρώτα διαβάσετε την συζήτηση που έχει ανοίξει ΚΑΙ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τον καταστροφικό ρόλο των ιδιωτικών κεντρικών τραπεζών στην πρόκληση υφέσεων και κρίσεων. ( http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf)

 

Στον βαθμό λοιπόν που το πολιτικό σύστημα δεν επεξηγεί επαρκώς γιατί λαμβάνονται ορισμένες αποφάσεις τότε ο καθένας έχει την δυνατότητα να ερμηνεύσει τα φαινόμενα κατά το δοκούν.  Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι κανένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν έχει μελετήσει χρηματοπιστωτική ιστορία, την ιστορία του χρήματος και των κεντρικών τραπεζών.  Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η απουσία οποιασδήποτε παρέμβασης, σε ένα θέμα –επέκταση άδειας ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας- που ήταν σχεδόν πάντα στην κορυφή των πολιτικών και οικονομικών συγκρούσεων τον 18ο, 19ο, και 20ο αιώνα?  Το οικονομικό πρόβλημα τόσο του σήμερα όσο και του χθες ήταν και παραμένει ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται και αποσύρεται το χρήμα σε μία οικονομία και ποιος τελικά ελέγχει αυτή την διαδικασία σε μία δημοκρατία.

 

Αποτελούν τελικά οι τράπεζες κάποιον ειδικό κλάδο της οικονομίας;  Πώς είναι δυνατόν ένας φιλελεύθερος να βλέπει ότι η συγκέντρωση της δραστηριότητας σε τρείς μεγάλους και ισχυρούς ομίλους διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό;  Ποιός στόχος εξυπηρετείται όταν μία κεντρική τράπεζα είναι ιδιωτική και της έχει παραχωρηθεί μονοπωλιακά το εκδοτικό προνόμιο;  Με την κοινωνία κατεστραμμένη πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται μία αρχή την πρόοδο;

 

Την νομισματική απολυταρχία των κεντρικών τραπεζών που το πολιτικώς ορθό είναι να μην παρεμβαίνει ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα στην ανεξαρτησία τους, δηλαδή να μην υπόκεινται σε άμεσο δημοκρατικό έλεγχο, μόνο ως “τυραννίδα”, ως κατάλυση της δημοκρατίας, της ισονομίας και της ελευθερίας μπορούμε να την αντιληφθούμε.  Η ανεξαρτησία δεν αποτελεί τεκμήριο ηθικής όχι μόνο για τις τράπεζες αλλά και για όλους τους ανεξάρτητους φορείς που ξεφυτρώνουν παντού σαν τα μανιτάρια.

 

Πριν από 2500 χρόνια ο Αριστοτέλης για την “τυραννίδα” έγραφε:

 

Αριστοτέλης Πολιτικά, 1314α 15-25 “…η τυραννίδα τρεις στόχους έχει..να εξουδετερώσει το φρόνημα των πολιτών (γιατί οι μικρόψυχοι δεν μπορούν να της αντισταθούν), οι πολίτες να μην εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο (γιατί η τυραννίδα δεν ανατρέπεται πριν δείξουν εμπιστοσύνη οι πολίτες μεταξύ τους……), τρίτος σκοπός είναι η εξασθένηση των πολιτών (γιατί κανείς δεν επιχειρεί άρα ούτε την κατάλυση της τυραννίδας, αφού δεν έχει την απαιτούμενη δύναμη)

 

Αριστοτέλης Πολιτικά, 1313β 20-22 “Μία μέθοδος των τυράννων είναι να φτωχαίνουν τους αρχόμενους επιβάλλοντας φόρους, ώστε οι φρουροί τους να συντηρούνται με δικά τους έξοδα, και για να μην διαθέτουν χρόνο για συνωμοσίες εναντίον τους, αφού για να συντηρήσουν την οικογένειά τους πρέπει να δουλέψουν.

 

Αριστοτέλης Πολιτικά, 1312β 17-18 “…δύο είναι οι κύριοι λόγοι εξεγέρσεων κατά των τυραννίδων, το μίσος και η περιφρόνηση…….” 1312β 26-30 “Στοιχείο του μίσους πρέπει να θεωρήσουμε και την οργή, αφού με κάποιον τρόπο κι εκείνη προκαλεί ίδιες πράξεις (πολλές φορές μάλιστα η οργή είναι δραστικότερη από το μίσος, γιατί η εξέγερση γίνεται ορμητικότερη με το πάθος που εξουδετερώνει την λογική, περισσότερο μάλιστα όταν η οργή δυναμώνει από την προσβολή…..

 

Εφόσον όμως πολίτες εκείνα τα χρόνια θεωρούνταν οι ελεύθεροι, θα πρέπει κανείς να ρωτήσει “σε τί διαφέρουν οι δούλοι από τους ελεύθερους?” (Αριστ, Πολιτικά 1259β 27-28).  “Ο δούλος στερείται τελείως την αρετή της θέλησης” (Αριστ, Πολιτικά 1260α 12-13) και “...είναι χρήσιμος για τις βιοτικές ανάγκες [του αφέντη του]” (Αριστ. Πολιτικά 1260α 33-34).  Μας λέει ότι πρέπει να αφήσουμε τους δούλους να σκέφτονται, τόσο ώστε να μην γίνονται ακόλαστοι και δειλοί και αποσπούνται από την δουλειά τους, αφού άλλωστε “οι  δούλοι έχουν περισσότερη ανάγκη από νουθεσία” (Αριστ. Πολιτικά 1260β 5-6)

 

Ο Πλούταρχος (Ηθικά 829 F) είχε γράψει “..το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν”

 

Ο Σόλωνας για το πώς θα έπρεπε να αντιλαμβάνονται οι αρχές τις αιτίες των προβλημάτων και τις λύσεις έγραφε:

 

“Και στον λαό προνόμια έδωσα όσα πρέπει

ούτε δίκαια του στέρησα ούτε χάρη του ‘κανα.

Και όσοι αξιώματα είχαν και πλούτη άφθονα

θέσπισα να μην μπορούν άδικα να κερδίζουν

και στάθηκα ανάμεσα τους

σαν να ‘μουνα ασπίδα τους.

Κανέναν τους δεν άφησα άδικα να νικάει

………………………………….

Έτσι θ’ ακολουθούσε τους άρχοντες ο κόσμος

αν μήτε ήταν ξέφραγος μήτε αναγκασμένος.

Ο κορεσμός γεννάει Ύβρη,

όταν γεμίζουν πλούτη άνθρωποι με στυφό μυαλό.”

 

Υπάρχουν πολίτες που έχουν την «αφέλεια» να απαιτούν να μάθουν για ποιόν λόγο το Ελληνικό Κοινοβούλιο επέκτεινε την άδεια λειτουργίας μίας ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας που κατέχει μονοπωλιακά το εκδοτικό προνόμιο εκτύπωσης χρήματος.  Σίγουρα ούτε ο Σόλωνας, ούτε ο Αριστοτέλης ούτε ο Πλούταρχος θα μπορούσαν να φανταστούν αυτό το μνημείο της “Δημοκρατίας” που λέγεται Καταστατικό της Τραπέζης της Ελλάδος, αποτέλεσμα της διαχρονικής υποτέλειας του Ελληνικού Κράτους πριν ακόμη και από την ίδρυσή του.  Πρίν τα μνημόνια η δραχμή ήταν και λύση και επιλογή.  Σήμερα μπορεί κάποιος από την “πεφωτισμένη” ηγεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας να εξηγήσει ποιός θα είναι ο ρόλος της Τραπέζης της Ελλάδος και τί διακυβεύεται όταν επιστρέψουμε στην δραχμή?


Παραφράζοντας τον Καζαντζάκη από την 
Ασκητική ας στοχαστούν όλοι ότι, “τρισμακάριοι όσοι κρατούν, και δεν λυγούν, απάνω στους ώμους τους, το μέγα, εξαίσιο, αποτρόπαιο μυστικό: και το ένα τούτο…” υπάρχει και είναι ότι, οι Έλληνες ανταλλάξαμε την υποτέλεια μας στους Οθωμανούς με χρήματα δανεικά για την “ανεξαρτησία” μας.  Ποιό θα είναι το μέλλον μας εάν δεν μας δανείζουν για την “Ελευθερία” μας?

 

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013 

http://www.casss.gr/PressCenter/Articles/2876.aspx