Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τραπεζικά δάνεια

Τα βασικότερα σημεία, όπως περιγράφονται από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/info/info-daneia-final.pdf