Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Ιανουάριος 2014

Τράπεζα της Ελλάδος:

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Ιανουάριο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,0%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 576 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 296 εκατ. ευρώ).

 

 

 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2014, ήταν αρνητική κατά 268 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2013: θετική καθαρή ροή 96 εκατ. ευρώ) και ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της  διαμορφώθηκε  σε -5,2%, από -4,9% το Δεκέμβριο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -5,3%, τον Ιανουάριο του 2014, από -5,0% τον προηγούμενο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 153 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2013: θετική καθαρή ροή 164 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -4,1%, τον Ιανουάριο του 2014, από -3,3% τον προηγούμενο μήνα.

 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2014,  ήταν αρνητική κατά 2 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2013: μηδενική καθαρή  ροή) και  ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής της διαμορφώθηκε  στο 0,9%, όσο δηλαδή και τον προηγούμενο μήνα.

 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 306 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2014 (Ιανουάριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 392 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,5% με τον προηγούμενο μήνα.