Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Μάιος 2013

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού  τομέα,  το  Μάιο του 2013, διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,4% τον περασμένο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.551 εκατ. ευρώ (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 970 εκατ. ευρώ).

 

 

 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2013, ήταν αρνητική κατά 1.151 εκατ. ευρώ (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 574 εκατ. ευρώ), ενώ ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της  διαμορφώθηκε  σε -3,9%, από -3,4% τον Απρίλιο του 2013. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -3,4% από -3,0% τον περασμένο μήνα και η καθαρή ροή της χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 984 εκατ. ευρώ (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 519 εκατ. ευρώ). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -10,3% από -8,7%, τον Απρίλιο του 2013.

 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 54 εκατ. ευρώ (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή  ροή  25 εκατ. ευρώ)  και  ο  ετήσιος  ρυθμός  μεταβολής  της διαμορφώθηκε στο -0,9% από -1,5% τον Απρίλιο του 2013.

 

 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 455 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2013 (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 371 εκατ. ευρώ), και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε σε -3,8% από -3,7% τον Απρίλιο του 2013.