ΤτΕ: Σχέδιο για «κούρεμα» κόκκινων δανείων

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συμπληρώσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με οδηγίες για το πότε οι τράπεζες θα μπορούν να ρυθμίζουν τα δάνεια διαγράφοντας οφειλές χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικούς κινδύνους…

Ειδικότερα σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα η ΤτΕ ετοιμάζεται να δώσει το «πράσινο φως» στις τράπεζες για να ξεκινήσουν οι αναδιαρθρώσεις των «κόκκινων» δανείων καθορίζοντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται ανάμεσα στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η διαγραφή οφειλών.

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει για τις τράπεζες είναι ότι παρότι αναγνωρίζουν την ανάγκη μεγάλων αναδιαρθρώσεων δεν μπορούν να προχωρήσουν σε «κούρεμα» οφειλών ακόμα και όταν διαπιστώνεται ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και του δανειολήπτη διότι φοβούνται τον λεγόμενο «νομικό» κίνδυνο.

Αυτό σημαίνει ότι τα τραπεζικά στελέχη που θα αποφασίσουν διαγραφή κάποιου ποσού πιθανόν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο κατηγοριών είτε για απιστία, είτε για διακριτική μεταχείριση κάποιου δανειολήπτη είτε για άλλη αιτία.

Για να επιτρέψει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε αναδιαρθρώσεις ξεπερνώντας τον νομικό κίνδυνο η ΤτΕ θα προσδιορίσει ορισμένα κριτήρια τα οποία θα περιγράφουν ενδεδειγμένες πρακτικές για τον χειρισμό των δανείων και των αναδιαρθρώσεων.

Οι πρακτικές αυτές θα ενταχθούν στον Κώδικα Δεοντολογίας που αφορά τις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί στα μέσα Απριλίου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στο τρίτο Μνημόνιο…

http://eisodima.gr/