ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 1,75 δισ. ευρώ στην κεντρική διοίκηση το οκτάμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2015 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.751 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.612 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 27.994 εκατ. ευρώ, από 30.222 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 30.106 εκατ. ευρώ, από 32.899 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2014.

 

Περισσότερα

http://www.bankofgreece.gr/BoGAttachments/21.09.2015%20%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%20-%20%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82%202015%20-%20%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf