ΤτΕ: Θωρακίζεται για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων

Θωρακίζεται περαιτέρω η Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Σήμερα, Παρασκευή, συνεδρίασε η Επιτροπή για την Αποτροπή και Διαχείριση Κυβερνοεπιθέσεων στον Τραπεζικό Χώρο για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στην αποτροπή και επιτυχή διαχείριση των σχετικών περιστατικών ασφαλείας στις ελληνικές τράπεζες. Η Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των δράσεών της.

 

Το συντονιστικό όργανο της Επιτροπής αποτελείται από τον πρόεδρό της, Διευθυντή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος και τα μέλη της, ανώτατα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στην Επιτροπή συμμετέχουν πιστωτικά ιδρύματα και, ως έκτακτα μέλη, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), με συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι κίνδυνοι κυβερνοεπιθέσεων (cybercrime risks) και περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση και αποτροπή τους.

Με πρωτοβουλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα τέλη του παρελθόντος έτους οι πρόσφατες προτροπές της ΒΙS προς τις κεντρικές τράπεζες για χρήση εργαλείων και δομών, με τη σύσταση και λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής.

 

http://sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/414952-%CF%84%CF%84%CE%B5-%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%8E%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD