Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

ΣΥΡΙΖΑ Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών – ίδρυση και λειτουργία Συμβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας της ΓΓΙΦ για την υποστήριξη γυναικών-θυμάτων βίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοέμβρη, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η έμφυλη βία έχει πολλές εκφάνσεις, καθώς εκδηλώνεται ως σωματική, ψυχολογική, οικονομική (ανεργία, φτώχεια), σεξουαλική, τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας (ενδοοικογενειακή βία) όσο και στον δημόσιο χώρο, της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, καθώς και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, πορνείας, πορνογραφίας και διακίνησης γυναικών (trafficking).

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, όπως επίσης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητικής Μεταρρύθμιση» και ειδικότερα τον Άξονα Προτεραιότητας ΙΙΙ «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» , που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, έχει ανακοινωθεί η ίδρυση και η λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών: α) τηλεφωνικής γραμμής SOS, β) 14 Συμβουλευτικών Κέντρων για τις γυναίκες-θύματα κάθε μορφής βίας σε ισάριθμες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γ) 25 Συμβουλευτικών Κέντρων σε συμφωνία με αντίστοιχους Δήμους της χώρας, δ) 19 Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας σε συμφωνία με αντίστοιχους Δήμους της χώρας και ε) η αναβάθμιση των 2 Ξενώνων Φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Δύο και πλέον χρόνια μετά την έγκριση του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των έργων αυτών, σήμερα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή SOS15900, αλλά τέσσερα (4) μόνο Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση καμία δομή δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να λειτουργεί! Η πολιτεία φαίνεται να είναι σχεδόν απούσα και ανεπαρκής να παρέχει το ελάχιστο, κυρίως στηριζόμενη στο φιλότιμο των λίγων υπαλλήλων που εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις γυναίκες-θύματα βίας. Υποστήριξη η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της συνεχίζει εν τέλει να εναπόκειται σε Γυναικείες και Φεμινιστικές Οργανώσεις και ΜΚΟ, σε ατομική εθελοντική προσφορά και ίδια χρηματοδότηση στο πλαίσιο δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης. Εν τω μεταξύ, οι ελάχιστες δομές υποστήριξης των ΜΚΟ και Γυναικείων και φεμινιστικών Οργανώσεων για γυναίκες και παιδιά κλείνουν η μία μετά την άλλη λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης.

 

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία με την αυξανόμενη ανασφάλεια και πίεση και την κρίση των έμφυλων ταυτοτήτων να εντείνεται περισσότερο παρά ποτέ, εκτιμάται ότι έχει υπάρξη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων (ενδοοικογενειακής και δημόσιας) βίας κατά των γυναικών. Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που ανακοινώσε η ΓΓΙΦ στις αρχές της χρονιάς, η Τηλεφωνική Γραμμή SOS15900 δέχτηκε μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας της πάνω από 5000 κλήσεις, ενώ τα 4 Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ που λειτουργούν από τον Απρίλιο του 2012 μαζί με το Συμβουλευτικό Κέντρο Αθήνας που λειτουργεί από το 1988 αδιαλείπτως, έχουν δεχτεί φέτος μόνο πάνω από 800 γυναίκες παρέχοντάς τους υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης και παραπομπής σε φιλοξενία. Όπως είναι γνωστό, από τα τελευταία στοιχεία επί του συνόλου των κλήσεων της γραμμής SOS15900 προκύπτει ότι το 78% αφορούσε σε καταγγελίες περιπτώσεων έμφυλης βίας. Επίσης από τις 4436 κλήσεις των ίδιων των κακοποιημένων γυναικών το 79% αφορούν σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ το 62% από αυτές που καλούν είναι μητέρες.

Επειδή σήμερα με τα απανωτά μνημόνια, τα δολοφονικά μέτρα που απειλούν την ίδια τη ζωή, την επιδείνωση της φτώχειας, την έκρηξη της ανεργίας που στις νέες γυναίκες φτάνει στο εφιαλτικό 60%, τις περικοπές των κοινωνικών δαπανών και τη διάλυση του κράτους πρόνοιας η κατάσταση μέσα στην οικογένεια, αλλά και στο δημόσιο χώρο, γίνεται ολοένα και πιο αφόρητη και βίαιη με πρώτα θύματα τις γυναίκες.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία ώστε οι δομές αυτές να λειτουργήσουν άμεσα και ποιοι είναι οι λόγοι των εκτεταμένων καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων αυτών που προαναφέρθηκαν;

 

2.   Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε ώστε να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και να προσανατολιστεί προς την εξώστρεφη παροχή υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλες τις μορφές της και στην προστασία των θυμάτων, δεδομένου ότι σήμερα επιχειρείται η αποδυνάμωσή της καθώς στον προϋπολογισμό του 2013 που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, γίνονται περικοπές της τάξης των 500.000 €;

3.   Με ποιον τρόπο έχετε διασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα των δομών αυτών μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ το 2015, αλλά και την οργανική τους βιωσιμότητα με τη διασφάλιση τόσο των υφιστάμενων θέσεων του οργανισμού της ΓΓΙΦ όσο και των θέσεων εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού όπως ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νομικών κ.ά. που απαιτούνται για τη λειτουργία των δομών αυτών;

 

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων:

1. Κάθε έγγραφο που πληροφορεί για το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου αυτού έργου, σε τι ποσό ανέρχεται το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή και πως αυτό κατανέμεται στις επιμέρους δραστηριότητες και ποιο είναι το σημερινό ποσοστό απορρόφησης.

2. Τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτετε και που αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση των γυναικών οι οποίες απευθύνονται στις 5 δομές που λειτουργούν.