Χειρουργείο Ημέρας: πολλαπλά τα οφέλη για τους πολίτες και την Πολιτεία

Εκατομμύρια ευρώ μπορεί να εξοικονομήσουν Ταμεία και κράτος
«Το Χειρουργείο Ημέρας ελαχιστοποιεί τη διάρκεια παραμονής του αρρώστου στο νοσηλευτικό ίδρυμα, την εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και την ταλαιπωρία της λίστα αναμονής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Πολιτεία στην ουσιαστική και αποτελεσματική μείωση των δαπανών Υγείας» τόνισε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνων κος Γιώργος Πατούλης σε Συνέντευξη Τύπου που δόθηκε 5/6/2013 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και το Ελληνικό Κολλέγιο Οφθαλμολογίας με αφορμή μελέτη που διεξήχθη για το θεσμό του Χειρουργείου Ημέρας από ομάδα ερευνητών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ. 
Η μελέτη δείχνει ότι η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό μπορεί να φθάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ.

«Η καθιέρωση της ημερήσιας νοσηλείας, ιδιαίτερα στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις, έχει πολλά οφέλη, αφενός γιατί ανακουφίζει οικονομικά τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ίδιο τον ασθενή, αλλά ταυτόχρονα απλοποιεί τη διαδικασία των οφθαλμολογικών επεμβάσεων, ελαχιστοποιεί το χρονικά διάστημα παραμονής του ασθενή στο νοσοκομείο, την πιθανότητα νοσοκομειακών λοιμώξεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ευελιξία στη μετακίνηση του ασθενή, παράγοντας καθοριστικός για την ίδια την απόφαση του ασθενή προς την υλοποίηση της επέμβασης. Είναι αδήριτη ανάγκη, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, να συμβεί το ίδιο και στην Ελλάδα: η Πολιτεία να προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα επιτρέπουν τα ημερήσια χειρουργεία σε Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας με προδιαγραφές, όπως κάποια κέντρα οφθαλμολογικών επεμβάσεων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα οφέλη της ημερήσιας νοσηλείας», επισήμανε ο κ. Πατούλης. 
Κοινή συνισταμένη όλων των ομιλητών στη Συνέντευξη Τύπου ήταν τα σημαντικά οφέλη για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα Ταμεία, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, που υποσχεται η εισαγωγή του θεσμού του Χειρουργείου Ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013, παρουσίασαν μαζί με τον κο Πατούλη, ο επιστημονικός υπεύθυνος, καθηγητής και κοσμήτορας της ΕΣΔΥ κ. Γιάννης Κυριόπουλος, ο υπεύθυνος Συντονισμού Έργου κ. Αναστάσιος Σκρουμπέλος και η ερευνήτρια της ΕΣΔΥ κυρία Κατερίνα Μυλωνά. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Μιχάλης Βλασταράκος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος και ο Πρόεδρος της Ενωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής κ. Γιάννης Δατσέρης. 
Η μελέτη αποδεικνύει ότι το χειρουργείο ημέρας ενέχει σημαντικά μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες επεμβάσεις με νοσηλεία. 
Συνοπτικά έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος είναι από 17%% έως 70% μικρότερο για τα χειρουργεία ημέρας συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις που διεξάγονται με νοσηλεία. Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο για το Σύστημα, όσο και για τους ασθενείς. 
Η μεγαλύτερη πηγή εξοικονόμησης προκύπτει από την μεταφορά των οφθαλμολογικών επεμβάσεων σε χειρουργείο ημέρας, η οποία υπολογίσθηκε περί του 21,2% της συνολικής εξοικονόμησης. Ακολουθούν οι επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος (11,8%), των νεοπλασμάτων (9,8%), του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος (9,6%), η διαχείριση περιστατικών εγκυμοσύνης και λοχείας (9,3%), οι επεμβάσεις του ηπατοχολικού και του παγκρέατος (8,2%) και του ΩΡΛ συστήματος (6,7%). 
Ο κ. Μιχάλης Βλασταράκος, υπογράμμισε πως «Εν όψει των περιοριστικών συνθηκών και της συνεχώς μειούμενης δαπάνης υγείας που επιβάλλει η προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας και η τριμερής επιτήρηση, ο θεσμός του χειρουργείου ημέρας οφείλει να εξετασθεί σοβαρά και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας».Ο κ. Αναστάσιος Κανελλόπουλος αναφέρθηκε στις επεμβάσεις οφθαλμολογικού τομέα λέγοντας πως «Σύμφωνα, με στοιχεία από την ετήσια έκθεση του Medicare, ο όγκος των επεμβάσεων καταρράκτη οι οποίες πραγματοποιούνται σε αυτόνομες δομές ημερήσιας νοσηλείας έναντι των εντασσόμενων σε νοσοκομεία δομών ημερήσιας νοσηλείας, αγγίζει σε ποσοστό το 70% του συνόλου των επεμβάσεων καταρράκτη για το έτος 2010 στις ΗΠΑ, καθώς η εξοικονόμηση η οποία προκύπτει από τη διαχείριση της επέμβασης καταρράκτη σε αυτόνομη δομή ανέρχεται σε 671 δολάρια».Ο κ. Γιάννης Δατσέρης σημείωσε πως «Η διενέργεια συγκεκριμένων χειρουργικών ιατρικών πράξεων διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα μέσα σε ημερήσιο χρονικό πλαίσιο το οποίο δεν απαιτεί την εισαγωγή και παραμονή του ασθενούς στη μονάδα υγείας για διάστημα μεγαλύτερο της μίας ημέρας, αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική καθώς αποτελεί υψηλής ποιότητας, ασφαλή και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση της χειρουργικής φροντίδας υγείας και σε θεσμό ευρέως αποδεκτό από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Προκαλεί ερωτηματικά όμως το γεγονός, πως, ενώ η πολιτεία έχει στη διάθεσή της ένα μέσο εξοικονόμησης πόρων με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, και, ενώ το νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο εδώ και ενάμιση χρόνο, το προεδρικό διάταγμα για την εφαρμογή του θεσμού, κωλυσιεργεί ως προς την έκδοσή του ακόμη και σήμερα».
Παρουσιάζοντας τη μελέτη ο κ. Κυριόπουλος τόνισε ότι «Η μελέτη περιπτώσεων αξιολόγησης του χειρουργείου ημέρας αποδεικνύει ότι η εισαγωγή του θεσμού δύναται να μειώσει το κόστος αυξάνοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως και την ικανοποίηση του ασθενούς», Όπως είπε, η διαφορά κόστους μεταξύ ημερήσιας και μη νοσηλείας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δύναται να κυμανθεί μεταξύ 17% και 70% αναλόγως της επέμβασης χωρίς σε αυτό να συνυπολογίζεται το κόστος των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και το έμμεσο κόστος από την απώλεια παραγωγικότητας. 
Δεδομένων των ωφελειών που προκύπτουν από την υιοθέτηση του χειρουργείου ημέρας – ανέφερε ο κ. Κυριόπουλος – το ποσοστό των επεμβάσεων που διαχειρίζονται σε κλινικές ημέρας προς το σύνολο των επεμβάσεων ξεπερνούσε, το 2003, το 40% σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ άγγιζε το 88% στον Καναδά. Ο κ. Σκρουμπέλος αναφέρθηκε επίσης στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις περιοριστικές συνθήκες, στις οποίες υπόκειται το σύστημα υγείας, λέγοντας ότι ο θεσμός του χειρουργείου ημέρας οφείλει να εξετασθεί σχολαστικά και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο αναδιάταξης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων , ώστε να καταστεί δυνατή η αποδοτική διαχείριση των πόρων και η επένδυση των εξοικονομήσεων στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταποκρισιμότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όπως σημείωσε η κα Μυλωνά, διεθνώς παρατηρείται η μεταφορά της διαχείρισης μεγάλου ποσοστού διαγνωστικών και παρεμβατικών ιατρικών πράξεων από το ενδοσοκομειακό επίπεδο σε αυτόνομες δημόσιες ή ιδιωτικές δομές ημερήσιας νοσηλείας οι οποίες μειώνουν το κόστος χρήματος και χρόνου, καθώς παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στη μέση διάρκεια διαχείρισης του περιστατικού, στη μέση διάρκεια διεξαγωγής της επέμβασης, στο ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο κατά το μετεγχειρητικό στάδιο και στους δείκτες θνησιμότητας. 
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το κόστος διενέργειας συγκεκριμένων επεμβάσεων αυξάνεται κατά 43% στις μονάδες εξειδικευμένων νοσοκομείων χειρουργικής και 64% της ορθοπεδικής χειρουργικής, συγκριτικά με το κόστος των προσφερόμενων αντίστοιχων επεμβάσεων από τις αυτόνομες μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αναφορικά με την ποιότητα των υγειονομικών εκροών σε συνάρτηση με τον τόπο διεξαγωγής της ιατρικής παρέμβασης παρατηρείται ότι το ποσοστό θνησιμότητας σε κλίμακα επτά (7) ημερών διαφοροποιείται ανάλογα με τη δομή, με αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας στις δομές ημερήσιας νοσηλείας των νοσοκομείων έναντι των αυτόνομων κλινικών ημέρας (50:100.000/25:100.000) ανά 100.000 επεμβάσεις, ενώ αναφορικά με το ποσοστό εισαγωγής σε νοσηλευτικό ίδρυμα κατά το μετεγχειρητικό χρόνο λόγω επιπλοκών, παρατηρείται ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση με 21 εισαγωγές ανά 1.000 επεμβάσεις, έναντι 8,41 εισαγωγών αντίστοιχα.