Θα πουλήσουν την ΕΥΔΑΠ 30 φορές φθηνότερα από την αξία της !!!

Έτσι ξε-πουλάει  η τρόικα εσωτερικού!!! Εσείς θα πουλούσατε ένα σπίτι 300.000 ευρώ, μόνο για 10 000? Γιατί λοιπόν τους αφήνουμε να το κάνουν;

  • Ετοιμάζονται να πουλήσουν την ΕΥΔΑΠ σε τιμή μικρότερη ακόμα και του κόστους  του βιολογικού καθαρισμού της Β’ φάσης Ψυττάλειας και του Θριασίου πεδίου (250 εκ €) και 30 φορές φθηνότερα του κόστους των υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων (6,5 δις €)
  • Να εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές και να καταβληθούν άμεσα τα περίπου 600.000.000 ευρώ που χρωστάει το κράτος στην ΕΥΔΑΠ ζητά ο Ν. Χουντής από την Κομισιόν

Ενώ πολλαπλασιάζονται οι πληροφορίες και οι ενδείξεις ότι η Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζονται να πουλήσουν την ΕΥΔΑΠ σε τιμή γύρω στα σημερινά εξευτελιστικά επίπεδα της χρηματιστηριακής αποτίμησής της (200.000.000- 250.000.000 ευρώ), από απάντηση της Κομισιόν στον Ν. Χουντή προκύπτει ότι μόνο τα έργα των βιολογικών καθαρισμών της Ψυττάλειας και του Θριασίου πεδίου (έργο που μόλις ολοκληρώθηκε), έχουν στοιχίσει πολύ περισσότερο και μάλιστα σε τιμές ευρώ που ανάγονται στη δεκαετία του 90!!

Αυτά προκύπτουν, από την απάντηση του Επιτρόπου για την Περιφερειακή πολιτική κ. Hahn, σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν. Χουντής είχε καταθέσει ερώτηση στην Επιτροπή ζητώντας να πληροφορηθεί σχετικά με την καθυστέρηση παραλαβής του έργου Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) του Θριασίου Πεδίου το οποίο βρισκόταν σε φάση ολοκλήρωσης από το 2010, αλλά και το κόστος κατασκευής των έργων βιολογικών καθαρισμών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (ΚΕΛ Ψυττάλειας και Θριασίου).

Από την απάντηση του κ. Hahn προκύπτει ότι το κόστος κατασκευής των δύο έργων ανέρχεται στο ποσό των 320.000.000 ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα ξεκίνησαν την δεκαετία του 90.

Με αφορμή τα παραπάνω ο Ν. Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύει νερό σε περίπου 4.500.000.000 κατοίκους της Αττικής, έχει 2.000.000.000 συνδέσεις, έχει περίπου 10.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και τεράστιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, με ικανότητα επεξεργασίας 1.7000.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Επιπλέον, για τη διαχείριση λυμάτων, η ΕΥΔΑΠ εξυπηρετεί 3.500.000 κατοίκους, διαθέτει 5.800 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης και τρεις τεράστιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, έχει δε εξασφαλιστεί η επέκταση του δικτύου της ΕΥΔΑΠ στην ανατολική Αττική. Η αξία όλων αυτών υπολογίζεται σε περίπου 6,5 δις ευρώ! Η ΕΥΔΑΠ  είναι μια εταιρία που όχι μόνο έχει κέρδη, αλλά το Δημόσιο και οι Δήμοι, της χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από ανεξόφλητους λογαριασμούς και άλλου είδους συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στην εταιρία.  

Η απάντηση του Επιτρόπου που δείχνει ότι και μόνο το κόστος των βιολογικών καθαρισμών που κατέχει σήμερα η εταιρία, είναι μεγαλύτερο από την τιμή που ετοιμάζονται να ξεπουλήσουν όλη την ΕΥΔΑΠ, δηλαδή όχι μόνο πωλούν το δικαίωμά μας στο νερό, την πηγή της ζωής, αλλά ετοιμάζονται να το ξεπουλήσουν χωρίς κανένα λόγο και όφελος!! Γνωρίζουμε ότι όπου στον κόσμο έγινε ιδιωτικοποίηση σε εταιρείες ύδρευσης, υπήρξε αύξηση των τιμολογίων, δεν βελτιώθηκε η ποιότητα των νερών, υπήρξαν οικονομικά σκάνδαλα, επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν σε αρκετές περιπτώσεις σε επανακρατικοποιήσεις. Αν ο λαός, δεν αποτρέψει την πώληση της ΕΥΔΑΠ, θα πούμε το νερό νεράκι!!»

Εξάλλου ο Ν. Χουντής, με νέα ερώτησή του προς την Κομισιόν επιχειρεί να πληροφορηθεί το ύψος των χρεών του κράτους προς την εταιρία  και ζητά την εφαρμογή της οδηγίας 2000/35 και της αναδιατυπωμένης οδηγίας 2011/7 για την «καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης του Επιτρόπου

17/9/2012                                                                                                  Το Γραφείο Τύπου

 

Απάντηση του κ. Hahn

εξονόματος της Επιτροπής

(31.8.2012)

 

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ) χρηματοδοτήθηκε σε τρεις φάσεις:

Φάση I: το κόστος κατασκευής του ΚΕΛΨ ανήλθε σε 80 εκατομμύρια δραχμές (τιμές 1994) και το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το προσωρινό χρηματοδοτικό μέσο συνοχής.

Φάση II: για το έργο του Ταμείου Συνοχής «Ψυτάλλεια ΚΕΛΨ-φάση Β» εγκρίθηκε προϋπολογισμός ύψους 171 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής ήταν 135 εκατ. ευρώ.

Φάση III: για το έργο του Ταμείου Συνοχής «Μονάδα ξήρανσης ιλύος Ψυταλλείας», η Επιτροπή ενέκρινε προϋπολογισμό ύψους 39 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματοδοτική συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ανήλθε στα 29 εκατ. ευρώ.

 

Το έργο στο Θριάσιο Πεδίο εγκρίθηκε σε δύο φάσεις:

Η πρώτη αφορούσε την κατασκευή ενός σταθμού καθαρισμού λυμάτων και το κύριο αποχετευτικό δίκτυο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 55 εκατ. ευρώ, ενώ η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ήταν 25 εκατ. ευρώ.
Η δεύτερη φάση αφορούσε την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 53 εκατ. ευρώ, ενώ η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ανήλθε στα 40 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για τα δύο έργα ήταν επιλέξιμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και τα έγγραφα που αφορούν το κλείσιμο της παρέμβασης αναμένεται να υποβληθούν στην Επιτροπή έως το τέλος του Ιουνίου 2013.