Υπερψηφίστηκε η έκθεση για την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν

Υπερψηφίστηκε στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του Ευρωβουλευτή Γιώργου Παπανικολάου για την αναθεώρηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν

– Σημαντικές προβλέψεις για την Ελλάδα-
Με ευρύτατη πλειοψηφία (41 θετικές, 2 λευκές και 1 αρνητική ψήφους αντίστοιχα), η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε (6/6/2013) την έκθεση για την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σένγκεν. Ο εισηγητής από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αρμόδιος για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρ. Επιτροπή, ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου, τόνισε ότι η επιτυχής κατάληξη των διαπραγματεύσεων διασφαλίζει επτά σημαντικά για την Ελλάδα σημεία:
Πρώτον την ενδυνάμωση των συνοριακών ελέγχων των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν, δεύτερον την μεταξύ τους ενίσχυση της αλληλεγγύης, τρίτον την σαφή διατύπωση και πρόβλεψη των πολιτικών για την διέλευση, παραμονή και αναχώρηση από τον χώρο Σένγκεν πολιτών τρίτων κρατών, τέταρτον τη διενέργεια ελέγχων κατά τη διάρκεια της διέλευσης σκάφους εντός των χωρικών υδάτων του οικείου κράτους μέλους, πέμπτον την συμπερίληψη της αναφοράς στο Δίκαιο της Θάλασσας και της υποχρέωσης των τρίτων κρατών που γειτνιάζουν με κράτος μέλος να σέβονται τα οριζόμενα από αυτό, έκτον την ενίσχυση του χώρου Σένγκεν με την περαιτέρω συμβολή ευρωπαϊκών οργανισμών που έχουν ενεργή παρουσία και στην χώρα μας, όπως ο FRONTEX, και, έβδομον την δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτες χώρες για την καλύτερη αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων.
Ο κ. Παπανικολάου δήλωσε: «Η τελευταία αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την λειτουργία του χώρου Σένγκεν περιέχει ιδιαίτερα θετικές αναφορές για την Ελλάδα. Η τροποποίηση του κώδικα Σένγκεν που σήμερα υπερψηφίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚ επιφέρει νέες σημαντικές βελτιώσεις που μπορούν να συμβάλουν ακόμα περισσότερο στη φύλαξη των συνόρων και στον έλεγχο και περιορισμό των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Βεβαίως, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αλληλεγγύη παραμένει ζητούμενο. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, συνεχίζουμε να πιέζουμε για την θέσπιση μηχανισμού εσωτερικής (εντός της Ε.Ε.) επανεγκατάστασης μεταναστών, ο οποίος θα βασίζεται σε μια ρήτρα ανακατανομής σύμφωνα με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που θα ισχύουν για κάθε κράτος μέλος.»
*Η έκθεση αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προσεχή εβδομάδα στο Στρασβούργο.