Συνεργατισμός και Υπερτροφές, ένας αναγκαίος συνδυασμός για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Συνεργατισμός και Υπερτροφές, ένας αναγκαίος συνδυασμός για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Το παράδειγμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής και Εμπορίας Υπερτροφών Θεσσαλίας» που διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΥ ΚΑΡΠΟΝ στο Συνεδριακό Κέντρο Βάμβακος, στην Καρδίτσα.
Ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας ο κ. Χαρακόπουλος είπε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Φίλες και Φίλοι,
Ο αγροτικός κόσμος έχει εισέλθει σήμερα, όπως άλλωστε όλος ο παραγωγικός κόσμος, σε μια νέα περίοδο μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων, που απαιτούν ριζικές και τολμηρές διαρθρωτικές προσαρμογές αλλά και καινοτόμες προσπάθειες.

Οι πιέσεις και οι προκλήσεις που δεχόμαστε, είναι φανερό ότι οδηγούν από την εποχή προσαρμογής στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη, στην εποχή της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης ενός νέου Αγροτικού Μοντέλου Ανάπτυξης, που βασίζεται στην ανταγωνιστική, εξαγωγική, πολύ-λειτουργική, αγροδιατροφική, βιώσιμη γεωργία και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Σήμερα παρά ποτέ, στις δύσκολες συνθήκες της παρατεταμένης κρίσης που όλοι βιώνουμε, η πατρίδα μας έχει ανάγκη από ζωντανή περιφέρεια. Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα έχει για εμάς στρατηγική αξία.

Θεμελιώδης επιλογή μας, για την έξοδο από την οικονομική κρίση, αποτελεί η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής αγροτικής πολιτικής και η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, με βάση τη γεω-οικονομική δυνατότητα της χώρας και την ανάδειξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η μείωση των εισαγωγών και η ανάπτυξη μορφών εξαγωγικής δραστηριότητας, σε τομείς προτεραιότητας, που παραδοσιακά προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία μας, όπως αγροτικών και διατροφικών προϊόντων, δυναμικών καλλιεργειών υψηλής διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας, με σαφή προσαρμογή της φυτικής παραγωγής στις σύγχρονες μεταβολές και απαιτήσεις της καταναλωτικής αγοράς, αποτελούν τo θεμέλιο λίθο της πολιτικής μας,
– για την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου,
– για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
– και την διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού, κυρίως των νέων ανθρώπων, στην ύπαιθρο, όχι από ανάγκη, αλλά από συνειδητή επιλογή προοπτικής.

Ήδη μέχρι σήμερα κατά την 2η και 3η Προγραμματική (2000-2013) περίοδο του ΠΑΑ έχουν εγκατασταθεί περίπου 30.000 νέοι γεωργοί σε αγροτικές περιοχές με ενασχόληση στην γεωργία γεγονός ενθαρρυντικό μεν αλλά όχι επαρκές.

Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι και επιδιώκουμε με συστηματικό τρόπο τη πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, με την παροχή κινήτρων στους νέους αγρότες προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους.

Για εμάς αποτελεί κομβικό σημείο η στήριξη των αγροτών μας, γιατί ισοδυναμεί με τη συνολική ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Στρατηγικός μας στόχος η συνολική ανασυγκρότηση του ελληνικού αγροτικού χώρου, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τη δυναμική γεωργία, οργανωμένη σε επιχειρηματική βάση, που θα εφαρμόζει σύγχρονη τεχνολογία, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής, όσο και στο επίπεδο της επεξεργασίας και εμπορίας των προϊόντων.

Θέλουμε μία γεωργία ελκυστική σε επενδυτικές πρωτοβουλίες και ανταγωνιστική στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Διότι η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος επέρχεται κυρίως από την μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εμπορευσιμότητας των προϊόντων, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εντατικές καλλιέργειες.

Μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν υπήρξε µια συγκεκριμένη πολιτική υπαίθρου στη χώρα µας. Η οποιαδήποτε «ειδικότερη» πολιτική για την ελληνική ύπαιθρο εκφραζόταν µέσω της εκάστοτε εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής της χώρας ή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Οφείλουμε συνεπώς, με κάθε τρόπο να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να τα προωθήσουμε στις μεγάλες καταναλωτικές αγορές. Να βελτιώσουμε την ποιότητα, την παραγωγή, την προβολή και την διάθεση των «Ελληνικών Τροφίμων».

Η σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή σε μία αλυσίδα εμπιστοσύνης γύρω από την παραγωγή, εμπορία και κατανάλωση των «Ελληνικών Τροφίμων» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προς την κατεύθυνση αυτή.

Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια άρχισαν να δοκιμάζονται νέες εναλλακτικές καλλιέργειες με νέα φυτά που παράγουν προϊόντα υψηλής διατροφικής και φαρμακευτικής αξίας (υπερ-τροφές/super foods).

Στην Εθνική Προσπάθεια, ανασύνταξης του αγροτικού χώρου, αναζητούμε τους στρατηγικούς μας συμμάχους. Πιστεύω ότι σήμερα, εδώ στη Καρδίτσα, στο Περιφερειακό Κέντρο ταξινόμησης και τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε αυτούς. Σε όλους εσάς, που έχετε επενδύσει το μέλλον σας στην γεωργία και στις εντατικές καλλιέργειες.

Φίλες και Φίλοι,

Στην κυβέρνηση δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία καινούργιων καναλιών παραγωγής. Στην χώρα μας, εδώ και αρκετά χρόνια έχει αναγνωριστεί η πολύτιμη αξία πολλών φυτικών ειδών που προέρχονται από τη ελληνική ύπαιθρο.

Από τη δεκαετία του ΄80 κιόλας, εγκαταστάθηκαν τα πρώτα ερευνητικά πειράματα (στον Χολομώντα Χαλκιδικής) για τη δοκιμή και προσαρμογή νέων ειδών (αρώνια, μύρτιλλα, φραγκοστάφυλα, βατόμουρα, σμέουρα κ.α.) στις ελληνικές συνθήκες.

Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες διατροφικές και φαρμακευτικές αξίες των νέων φυτών αλλά και τις οικονομικές ωφέλειες, παροτρύνει τους καλλιεργητές και ιδιαίτερα τους νέους αγρότες να δοκιμάσουν τα νέα είδη, παρέχοντας συστηματική πληροφόρηση για 40 και πλέον νέα είδη (όπως αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αλόη, ιπποφαές, αρώνια, μανιτάρια, τρούφα, ροδιά, υποτροπικά φυτά, στέβια κλπ).

Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί και η ίδρυση της υπερσύγχρονης αγροτικής συνεταιριστικής σας μονάδας μεταποίησης – τυποποίησης – συσκευασίας και εμπορίας υπερτροφών. Μια καινοτόμος επένδυση που χρηματοδοτείται από τον άξονα LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥπΑΑΤ. Τα 63 ενεργά μέλη του, προερχόμενα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Καρδίτσα, Λάρισα, Κατερίνη, Τρίκαλα, Σέρρες, Χαλκιδική, Θήβα, κλπ) δραστηριοποιούνται σε δυναμικές καλλιέργειες όπως, τα αρωματικά φυτά αρώνια και ιπποφαές από τα οποία θα παράγονται αφεψήματα πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικές ουσίες, αλλά και φρούτα όπως το μύρτιλλο, το λύκιο, και το γκότζι μπέρι με στόχο την παραγωγή και εμπορία μαρμελάδας.

Εδώ, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στο συνεταιριστικό μοντέλο. Ο Συνεταιρισμός είναι προσπάθεια συνεργασίας των αδυνάτων. Αποτελεί επιχείρηση, ανταγωνιστική στην αγορά, η οποία προσβλέπει στην οικονομική προαγωγή των μελών της, στην πολιτιστική τους ανάπτυξη, στην προσφορά τους στην Κοινωνία.

Διαχρονικά τα τελευταία 150 χρόνια σε όλη την Ευρώπη, το συνεταιριστικό μοντέλο αναχαίτισε κοινωνικοοικονομικές κρίσεις διαχέοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα εκτός από τα μέλη του και σε ολόκληρη την κοινωνία.

Οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον κόσμο, κατά το έτος 2009 παρά την ύφεση παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξη τους κατά 14%, αντιπροσωπεύοντας σε όλους τους τομείς της οικονομίας ένα κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων.

Δυστυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπήρξε υποβάθμιση των συνεταιριστικών αρχών. Το ηθικό υπόβαθρο των αξιών (εντιμότητα, διαφάνεια, κοινωνική υπευθυνότητα, φροντίδα για τους άλλους) σε κάποιες περιπτώσεις καταστρατηγήθηκε.

Ο νέος Νόμος 4015/2011 δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες τις οποίες άμεσα πρέπει να επιλύσουμε. Για το λόγο αυτό ζήτησα την επίσπευση κατάθεσης τροπολογιών.

Φίλες και Φίλοι,

Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση πιστεύουμε στην προοπτική του πρωτογενούς τομέα ως βασικό άξονα της καινούργιας αναπτυξιακής πορείας που σχεδιάζουμε, με αφετηρία τις αποφάσεις του Eurogroup και την προχθεσινή απόφαση για την εκταμίευση της δόσης μαμούθ, συνολικά των 52,5 δις ευρώ.

Αποφάσεις που διαλύουν οριστικά κάθε υποψία επιστροφής στην δραχμή και σταθεροποιούν την χώρα μας στην ευρωζώνη. Αποφάσεις που μας επιτρέπουν να ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Σας ευχαριστώ».