Δωρεάν δικαστική συνδρομή υπερχρεωμένων καταναλωτών

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και το Νέο ΙΝΚΑ σε κοινή συνέντευξη τύπου ανακοίνωσαν την έναρξη προγράμματος δωρεάν δικαστικής συνδρομής σε υπερχρεωμένους καταναλωτές που διαμένουν στην Αττική και αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της προσφυγής τους στο Ειρηνοδικείο στα πλαίσια του Νόμου 3869/2010.

 Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την σύμπραξη των Eνώσεων Kαταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ και Νέο ΙΝΚΑ και αφορά στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών μετά τη αποτυχία της εξωδικαστικής προσπάθειας μέχρι την κατάθεση αίτησης (δικογράφου) στο Ειρηνοδικείο και κοινοποίησή της. Η χρηματοδότησή του γίνεται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

 

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία των υποθέσεων που έχουν χειριστεί οι δύο  Ενώσεις Καταναλωτών εξωδικαστικά[1], η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης, συνεπάγεται όμως και ένα σημαντικό κόστος για τον οφειλέτη.

 

Ωστόσο, εν μέσω της τρέχουσας δυσμενούς περιόδου που διανύει η χώρα, ολοένα και περισσότερα άτομα που ανήκουν στις «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες (άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ΑμΕΑ κλπ.) δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στο ελάχιστο κόστος της δικαστικής διαδικασίας με συνέπεια να αποκλείονται εκ των πραγμάτων από τον εν λόγω Νόμο και να αντιμετωπίζουν το βάσιμο κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους και περιθωριοποίησης (ποσοστό που αποτιμάται στο 30% των  οφειλετών κατά προσέγγιση).

 

Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο νόμος 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να επανενταχθούν στην ενεργό κοινωνική και οικονομική δράση κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή τους.

 

Λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού το πρόγραμμα αρχικά θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό στάδιο και θα αφορά περιορισμένο αριθμό καταναλωτών που διαμένουν εντός Αττικής. Τα κριτήρια επιλογής είναι αυστηρώς προκαθορισμένα και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, καλούνται να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της «ΕΚΠΟΙΖΩ» και του «Νέου ΙΝΚΑ» συνυποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • ΕΚΠΟΙΖΩ

Τηλ. 210 330 44 44, fax: 210 330 0591, e-mail: info@ekpizo.gr

 

  • Νέο ΙΝΚΑ

Τηλ: 210 6469950,  fax: 210 6469982 , e-mail   inka@newinka.gr


 

http://www.ekpizo.gr/activities/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AD%CF%82